+48 501 049 905      +48 22 101 58 81 info@provilogic.pl

 

 

 

 

 

 

Dostarczamy wiedzę i dbamy o rozwój organizacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

SZKOLENIA Z OBSZARU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

SZKOLENIA Z OBSZARU ZARZĄDZANIA USŁUGAMI IT

SZKOLENIA Z OBSZARU INIŻYNIERII OPROGRAMOWANIA

USŁUGI DORADCZE

ORGANIZOWANY RODZAJ SZKOLEŃ

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (in-company)

Szkolenia w formule zamkniętej, organizowane są w dogodnym miejscu, czasie dla grup z jednej organizacji. Szkolenia prowadzone są w oparciu  o  standardowy  program merytoryczny i plan z możliwością dopasowania prowadzenia szkolenia do wymogów organizacji.

SZKOLENIA OTWARTE 

Szkolenia w formule otwartej,  organizowane są dla wszystkich chętnych z różnych organizacji. Szkolenia  odbywają się w określonym miejscu, terminie i czasie ustalonym przez organizatora wg. ściśle określonego zakresu materiału szkoleniowego i harmonogramu.

SZKOLENIA DEDYKOWANE 

Szkolenia w formule dedykowanej, organizowane są dla jednej organizacji w dogodnym miejscu i czasie. Realizacja i przekazywanie wiedzy, jest zgodna z określonym celem biznesowym organizacji. Dedykowany program szkolenia powstaje w oparciu o analizę potrzeb szkoleniowych klienta i jest dopasowany do indywidualnych, szczególnych wymagań. Szkolenia mogą łączyć ze sobą elementy merytoryczne z  elementami praktycznymi np. w formie gry szkoleniowej.

PROGRAMY SZKOLENIOWO – ROZWOJOWE 

Programy szkoleniowo-rozwojowe, to cykl szkoleń tworzonych na specjalne życzenie klienta, który posiada określony cel rozwoju wiedzy i kompetencji swoich pracowników. Programy powstają w opraciu o badanie konkretnych potrzeb oraz identyfikację kompetencji pracowników powiązaną z ich rolą w organizacji. Programy pozwalają osiągnąć odpowiedni poziom satysfakcji, realizację zamierzeń, poprzez nieszablonowe podejście. 

DODATKOWE FORMY ROZWOJOWE

Coaching – skuteczna metoda wsparcia w rozwoju i doskonalenia umiejętności, podnoszenia kompetencji, podejmowania najtrafniejszych decyzji, dążąca do określenia celów. To działania wspierające dla organizacji jak i dla pojedynczych osób, polegające na odpowiednim kierowaniu rozwojem kompetencji i umiejętności, tak  aby podniesienie kwalifikacji przyniosło wymierne efekty dla osoby indywidualnej lub organizacji.

Mentoring – jest metodą praktycznego wspomagania w rozwoju zawodowym w osiąganiu celów biznesowych, wzmacnia proces nauczania, jest  transferem wiedzy i doświadczenia mentora przenoszonym na ucznia. Mentor pokazuje sposoby i narzędzia rozwiązywania problemów i wspiera w rozwoju kompetencji, zarówno merytorycznych jak i związanych z rozwojem osobistym. Konsultacje poszkoleniowe uczestników z mentorem (ekspertem-trenerem), mogą odbywać się osobiście, telefonicznie, e-mailowo, poprzez platformę dedykowaną, wideokonferencje, forum dyskusyjne lub rozmowę internetową (chat). 

DOŚWIADCZENIE

ProviLogic to firma szkoleniowo-doradcza, działająca w obszarze Zarządzania Projektami, Zarzadzania Usługami IT, Inżynierii Oprogramowania, która sprawnie funkcjonuje jako zintegrowany Zespół Partnerów.

Prezentuje prestiżową, wykwalifikowaną kadrę polskich i międzynarodowych ekspertów, coachów, którzy dzielą się swoją globalną wiedzą ekspercką i doświadczeniem podczas warsztatów, wykładów, szkoleń i konferencji. Dysponuje fachowymi rozwiązaniami i wsparciem doradczym, dzięki zróżnicowanemu środowisku działania i branż.

ProviLogic posiada odpowiednie kompetencje, co pozwala w profesjonalny sposób na przekazywanie wiedzy praktycznej, zgodnej z najnowszymi trendami. Stymuluje do dalszego rozwoju metodycznego, zwinnego i realnego zastosowania jej w organizacji.

Iwona Kula – właściciel

Zapoznaj się z nasza ofertą

Share This