Aktualizacja certyfikatów, nowe kryteria i zasady AXELOS/PeopleCert

Autor: Iwona Kula

Od stycznia 2023 r. certyfikaty AXELOS Global Best Practice: ITIL®4, PRINCE2®, PRINCE2® Agile, MSP®, M_o_R®, MoP®, P3O®, MoV®, AgileSHIFT®, RESILIA®, nie są już dożywotnie i będą wydawane z datą odnowienia. Wszyscy posiadacze wymienionych certyfikatów, mogą odnowić je w ciągu trzech lat od pierwotnej daty certyfikacji. Okres ważności certyfikatu to 3 lata.

Zasady odnowienia certyfikatów AXELOS:

• Jeśli posiadasz certyfikat wydany przed 30 czerwca 2020 r. to będziesz mieć czas tylko do 1 lipca 2023 r. na odnowienie certyfikatu /-ów, niezależnie od pierwotnej daty przyznania certyfikatu.

• Jeśli posiadasz certyfikat od czerwca 2020 r., to będziesz mieć możliwość odnowienia certyfikatu /-ów w ciągu 3 lat od pierwotnej daty przyznania.

Datę odnowienia możesz sprawdzić na indywidualnym koncie PeopleCert.

Dostępne są trzy ścieżki odnowienia certyfikatu:

  • powtórka tego samego egzaminu: uczestnicy mogą odnowić swój certyfikat, podchodząc ponownie do pierwotnego egzaminu przed datą odnowienia certyfikatu.
  • udział w kolejnych szkoleniach z tej samej ścieżki w której posiada się już certyfikat i uzyskanie nowego certyfikatu: uczestnicy mogą odnowić swój certyfikat, uczęszczając na inne szkolenie i zdając egzamin przed datą odnowienia certyfikatu.
  • zbieranie i rejestrowanie punktów CPD: uczestnicy mogą odnawiać swoje certyfikaty poprzez zbieranie i rejestrowanie co najmniej 20 punktów CPD każdego roku, przez 3 kolejne lata. Ta opcja odnowienia wymaga aktywnego członkostwa MyAxelos.

Uczestnicy,  którzy nie odnowią swojego certyfikatu w ciągu 3 lat od daty jego przyznania, nadal będą znajdować się w rejestrze tych osób, które pomyślnie przeszły proces certyfikacji, a certyfikat elektroniczny uczestnika będzie nadal dostępny na jego indywidualnym koncie PeopleCert wraz z informacją wskazującą termin jego ważności. Jednak, aby certyfikat był zaktualizowany i zgodny z najnowszymi wymogami certyfikacyjnymi, musi zostać odnowiony w podanym terminie.

Korzyści wynikające z kontynuacji nauki i certyfikacji nowych umiejętności, to przede wszystkim lepsze postrzegalność i konkurencyjność na rynku, dzięki zdobytej aktualnej wiedzy i umiejętności  zgodnych  z najlepszymi standardami i praktykami. Dla organizacji to wartość jaką jest lepsza efektywność i produktywność. Dla osób indywidualnych to zwiększenie możliwości rozwoju zawodowego u obecnego pracodawcy i otrzymania awansu, podniesienie kwalifikacji i tym zwiększenia swojej przewagi na wymagającym i konkurencyjnym rynku pracy oraz podniesienie poziomu satysfakcji w osobistym rozwoju zawodowym.

Certyfikaty, które nie zostaną odnowione, nadal umożliwiają ich posiadaczowi kontynuowanie ścieżki kształcenia, czyli udział w dalszych szkoleniach zaawansowanych, np. certyfikat ITIL®4 Foundation nadal będzie honorowany, jest on wymagany we wszystkich następnych szkoleniach i egzaminach ITIL®.

Udział w akredytowanym szkoleniu zakończonym egzaminem i otrzymanie certyfikatu w ramach tej samej grupy produktów, czyli np. ITIL® 4 czy PRINCE2®, automatycznie odnowi wszystkie pozostałe posiadane już przez uczestnika certyfikaty w ramach tego samego pakietu produktów. Nastąpi zatem odnowienie wszystkich certyfikatów uczestnika na kolejne 3 lata, po ostatnim pozytywnie zdanym egzaminie.

Podsumowując, posiadacz certyfikatu ITIL 4, nie odnowi certyfikatu PRINCE2.

W dobie transformacji cyfrowej i dynamicznie zmieniającego się środowiska, w którym głównym czynnikiem kształtującym procesy przedsiębiorstwa są innowacje i nowe technologie wspierające biznes, naturalną konsekwencją w podążaniu za najnowszymi światowymi trendami jest ustawiczna nauka nowych umiejętności zawodowych i rozwój edukacji pracowników w sposób komplementarny, aby osiągnąć sukces.

Zapraszamy do poszerzenia swoich kompetencji i zapoznania z naszą kompleksową ofertą edukacyjną.