Być dobrym CIO

Autor: Iwona Kula

Wiele firm staje właśnie przed wyzwaniem transformacji cyfrowej. Zmiany z tym związane dotyczą wszystkich działów i pracowników firmy. Co oznaczają dla CIO?

CIO-pomysłodawca

Od czasów, kiedy IT żyło w firmach własnym życiem, oderwanym od potrzeb biznesu, wiele się zmieniło. Działy informatyki ewoluowały, zaczęły zaspokajać potrzeby biznesu i przyjęły rolę usługową. Ten podział ról, w którym biznes był siłą napędową, pomysłodawcą i driverem zmian sprawdzał się i przynosił efekty. Obecnie, wraz z pojawieniem się transformacji cyfrowej rola IT w firmie musi się zmienić. CIO musi przyjąć proaktywną rolę i stać się pomysłodawcą zmian. To jego zadaniem jest przyjście do biznesu i przedstawienie możliwości rozwoju zarówno IT jak i samego biznesu.

CIO-partner

To generuje też zmiany na poziomie modelu współpracy IT z biznesem. Wprowadzony przez ITIL model usługowy, oparty na katalogu usług i ich cenniku, sprawdza się w przypadku partnerów handlowych. Nie każdy układ partnerski, to układ biznesowy, jeśli dwie osoby zakładają związek partnerski, to nie myślą o kodeksie handlowym, ale o relacjach opartych na zaufaniu. Biznes nigdy nie przepadał za modelem, w którym musiał rozliczać się za każdą usługę i jej modyfikację. Podobnie, jak partnerzy nie myślą o rozliczaniu się za wzajemne świadczenia. Zdecydowanie częściej myślą o współpracy i uzupełnianiu się. Z pewnością ucieszy go popularyzacja modelu czysto partnerskiego. W czasach gospodarki cyfrowej biznes i IT powinni wszystko robić wspólnie, wspólnie pracować dla klientów firmy. Koniec z klientami wewnętrznymi, usługami dla biznesu, wspieraniem procesów biznesowych. IT musi się nauczyć dostarczać produkty bezpośrednio dla użytkowników końcowych firmy, we współpracy z biznesem.

CIO-szef innowacji

Trzecim ważnym filarem zmian, z którymi musi się zmierzyć CIO w czasach transformacji cyfrowej jest budowa nowych kompetencji w zespole. Zespoły IT pełne są specjalistów-analityków, myślących lewą półkulą mózgu, skoncentrowanych na rozwiązywaniu pojedynczych problemów i zadań. Tymczasem IT potrzebuje ludzi, którzy będą potrafili widzieć całość biznesu i problemów tzw. „big picture”. Ludzi, którzy rozumieją, że można mieć szereg świetnych, działających pojedynczo mikrousług, ale bez szerszej perspektywy nie zadziałają one jako całość. Nowe kompetencje IT to myślenie prawą półkulą, to synteza i patrzenie na całość biznesu. Bardzo ciekawie to zagadnienie zostało pokazane w książce Petera Hinssena „Business/IT Fusion. How to Move Beyond Alignment and Transform IT in Your Organization”. Polecamy wszystkim CIO, którzy chcą odnaleźć się w zmianach i przygotować do nowej roli – szefa innowacji, zarządzającego cyfryzacją.

CIO-lider

Last but not least – przewodzenie ludziom. Przed CIO jeszcze jedno ważne wyzwanie, czyli jak być liderem w czasie transformacji. To uświadomienie sobie, że transformacja to nie tylko zmiana stanowisk, która dokona się z dnia na dzień. CIO musi stać się liderem dla zespołu IT, zadbać o swoich ludzi i przeprowadzić ich przez zmiany, ale co trudniejsze musi też być liderem w całym przedsiębiorstwie.