Egzamin BPMN

Autor: Iwona Kula

Rezultatem testu jest potwierdzenie kompetencji w zakresie modelowania procesów w notacji BPMN i uzyskanie „Certyfikatu podstawowych kompetencji BPMN” (ang. Certificate of Basic BPMN Competence). Egzamin jest organizowany stacjonarnie w IBS PAN w Warszawie. Czas trwania egzaminu to 3 godziny zegarowe. Łącznie jest 20 pytań testowych i 1 model; można uzyskać maksymalnie 35 pkt, do uzyskania zaliczenia co najmniej 21 pkt.
Voucher na egzamin jest dodatkowo płatny, dostępny podczas zgłoszenia na szkolenie.