Egzamin IREB CPRE Foundation Level

Autor: Iwona Kula

Zasady egzaminu:
Egzamin IREB CPRE Foundation Level musi być ukończony w ciągu 75 minut i obejmuje około 45 pytań wielokrotnego wyboru. Na wniosek osób zdających egzamin w języku innym niż ojczysty, czas egzaminu może zostać przedłużony o 15 minut. W zależności od stopnia trudności pytaniom przypisuje się różną liczbę punktów. Egzamin ma charakter zamknięty: podczas egzaminu nie można korzystać z żadnych materiałów – z wyjątkiem słownika językowego. Aby zdać egzamin, należy uzyskać co najmniej 70,00 % wszystkich możliwych do uzyskania punktów. Egzamin można zdawać w języku polskim, chińskim (mandaryńskim), holenderskim, angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, perskim, portugalskim (brazylijskim), rosyjskim, hiszpańskim i szwedzkim. Egzamin odbywa się online lub stacjonarnie. Na życzenie uczestnika, możemy pomóc w zakupie egzaminu. Cena ok. 1 100 zł brutto/za osobę. Cena egzaminu nie jest wliczona do ceny szkolenia.