Egzamin ITIL® 4 Foundation

Autor: Iwona Kula

Czas trwania egzaminu to 60 min., który składa się z 40 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Pytania egzaminacyjne są dostępne do wyboru w języku polskim lub w języku angielskim. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 65% poprawnych odpowiedzi (26 z 40 pytań). W trakcie egzaminu nie można korzystać z książek oraz materiałów szkoleniowych. Dopuszczalny jest jedynie słownik angielsko-polski (ale nie można z niego korzystać za pomocą telefonu komórkowego). Dla osób zdających w języku, który nie jest ich językiem ojczystym do czasu trwania egzaminu dolicza się 15 minut.

  • Egzamin ITIL® 4 Foundation jest prowadzony przez jednostkę akredytującą PeopleCert w formie nadzorowanego egzaminu online (proctored online exam) przy wykorzystaniu systemu Peoplecert.
  • Uczestnik otrzymuje od ProviLogic voucher na egzamin. Voucher ważny jest przez 12 miesięcy. Rejestracja Uczestnika odbywa się na stronie internetowej PeopleCert, który wykorzystując voucher zapisuje się na dogodny dla siebie termin egzaminu i godzinę egzaminu.
    Pełna instrukcja przystąpienia do rozpoczęcia egzaminu, przesyłana jest przez PeopleCert do Uczestnika szkolenia za pomocą poczty elektronicznej.