Egzamin PMP®

Autor: Iwona Kula

Certyfikacja PMP®
Aby przystąpić do egzaminu, kandydat musi spełnić określone wymagania.

Wymagania PMI®:

Dla kandydata z wykształceniem średnim:

  • co najmniej 5 lat /60 miesięcy nierównoległego doświadczenia w zarządzaniu projektami, w tym przynajmniej 7 500 godzin w roli lidera i kierownika
  • 35 godzin szkoleniowych w zakresie zarządzania projektem

Dla kandydata z wykształceniem wyższym:

  • co najmniej 3 lata /36 miesięcy nierównoległego doświadczenia w zarządzaniu projektami, w tym przynajmniej 4 500 godzin w roli lidera i kierownika
  • 35 godzin szkoleniowych w zakresie zarządzania projektem

Egzamin jest realizowany wyłącznie przez Project Management Institute (PMI)®,  rejestracyjna na stronie PMI®.
Więcej o certyfikacji PMP® można uzyskać na stronie PMI® oraz w PMP® HandBook.

Cena za egzamin: 544 $ (nie jest wliczona w cenę szkolenia).