Egzamin PRINCE2® Foundation 6th edition

Autor: Iwona Kula

Czas trwania egzaminu to 60 min. Test jednokrotnego wyboru składający się z 60 pytań. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 55% poprawnych odpowiedzi (33/60 punktów).

  • Egzamin PRINCE2® Foundation 6th edition jest prowadzony przez jednostkę akredytującą PeopleCert w formie nadzorowanego egzaminu online (proctored online exam) przy wykorzystaniu systemu Peoplecert.
  • Uczestnik otrzymuje od ProviLogic voucher na egzamin. Voucher ważny jest przez 12 miesięcy. Rejestracja Uczestnika odbywa się na stronie internetowej PeopleCert, który wykorzystując voucher zapisuje się na dogodny dla siebie termin egzaminu i godzinę egzaminu. Pełna instrukcja przystąpienia do rozpoczęcia egzaminu, przesyłana jest przez PeopleCert do Uczestnika szkolenia za pomocą poczty elektronicznej.