Egzamin Professional Scrum Master I (PSM-I)

Autor: Iwona Kula

Czas trwania egzaminu to 60 min. Test wielokrotnego wyboru składający się z 80 pytań. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 85% poprawnych odpowiedzi. Egzamin Professional Scrum Master I (PSM I) jest w języku angielskim i prowadzony przez jednostkę akredytującą Scrum.org w formie nadzorowanego egzaminu online (proctored online exam). Uczestnik otrzymuje od ProviLogic voucher na egzamin online. Voucher ważny bezterminowo, aż do momentu jego użycia. Uczestnik zapisuje się na dogodny dla siebie termin egzaminu. Certyfikat nie wymaga odnowienia, jest bezterminowy. Voucher na egzamin jest dodatkowo płatny za jedno podejście, dostępny podczas zgłoszenia na szkolenie.