Formularz zgłoszeniowy konkursu Provilogic Haloween Challenge

Formularz zgłoszeniowy

Proszę zaznaczyć poprawną odpowiedź (3 pytania). Tylko jedna odpowiedź w każdym pytaniu jest prawidłowa.

Typową cechą każdego projektu jest:

AGILE MANIFESTO, to:

PRINCE2 to:

ZGODA
Zgoda wymagana do udziału w konkursie

Regulamin konkursu Provilogic Haloween Challenge