Autor: Iwona Kula

Mimo, że szkolenie miało na celu przekazanie informacji teoretycznych, to całość była przeplatana licznymi przykładami „z życia”, zadaniami i przykładowymi pytaniami, co często ułatwiało zrozumienie omawianego elementu