PRINCE2- zarządzanie projektami, kluczowe korzyści

Autor: Iwona Kula

Metodyka PRINCE2®, to zbiór najlepszych praktyk zarządzania projektami, która zyskała uznanie i status najczęściej stosowanej metodyki zarządzania projektami. PRINCE2® (ang. Projects IN Controlled Environments – projekty w sterowalnych środowiskach), zapewnia wypróbowany i sprawdzony sposób działania, który jest obecny w większości krajów na całym świecie. Metodyka posiada szerokie możliwości dostosowania jej w każdego rodzaju projekcie, o różnej wielkości, w różnych środowiskach, w tym również przy projektach w podejściu zwinnym.

Kluczowe dla PRINCE2:

 • bazuje na uznanych i sprawdzonych najlepszych praktykach i pryncypiach (zasadach) oraz ładzie zarządzania projektami;
 • metodyka może być zastosowana uniwersalnie w projekcie każdego rodzaju, typu i dostosowana do potrzeb organizacji w dowolnym miejscu na świecie oraz w każdej kulturze. Odpowiada otoczeniu projektu, jego rozmiarom, złożoności, wadze, możliwościom zespołu i ryzyku;
 • dostarcza ujednoliconej, sprawnej i efektywnej komunikacji /wspólny język wszystkich uczestników projektu;
 • gwarantuje koncentrację na utrzymywaniu zasadności projektu w nawiązaniu do uzasadnień biznesowych, a nie ukończenia projektu jako celu samego w sobie;
 • promuje spójność w realizacji prac projektowych, precyzyjnie określa obowiązki w projekcie, dzięki czemu uczestnicy rozumieją wzajemnie swoje role i potrzeby. Występuje spójna struktura odpowiedzialności, przydzielania zadań i uprawnień oraz komunikacji;
 • koncentruje się na zdefiniowaniu i dostarczeniu produktów, a w szczególności na spełnieniu ich wymagań jakościowych.  Dzięki skoncentrowaniu na produkcie dostarcza odpowiednich informacji każdej stronie, określa przez kogo i dla kogo jest projekt, co dostarczy i w jakim czasie;
 • planowanie, monitorowanie i kontrola w każdym kolejnym etapie zarządczym;
 • koncepcja „zarządzania z wykorzystaniem tolerancji”, zdefiniowane tolerancje dla każdego celu projektu, aby określić limity przyznanego uprawnienia, względem sześciu aspektów efektywności;
 • promuje uczenie się na podstawie doświadczeń zdobywanych podczas całego cyklu życia projektu i ciągłe doskonalenie organizacji.

Struktura metodyki PRINCE2 składa się z czterech zintegrowanych elementów takich jak:

 • środowisko projektu,
 • pryncypia (zasady),
 • tematy,
 • procesy.

(Rysunek: Struktura PRINCE2®)

PRINCE2® to podejście do zarządzania projektami oparte na procesach. Procesem jest ustrukturyzowany zbiór działań zaprojektowany w celu osiągnięcia konkretnego celu.

PRINCE2 wyróżnia siedem procesów, które dostarczają zbioru działań, wymaganych w celu pomyślnego zarządzania strategicznego, zarządzania operacyjnego i dostarczenia produktów projektu.

Siedem procesów PRINCE2®

Siedem procesów opisuje postęp zaczynając od działań przed rozpoczęciem projektu, poprzez etapy cyklu życia projektu, aż po ostateczne zamknięcie projektu. Każdy proces zawiera listy kontrolne zalecanych czynności, produkty oraz związane z nimi obowiązki.

 • Przygotowanie projektu.
 • Zarządzanie strategiczne projektem.
 • Inicjowanie projektu.
 • Zarządzanie końcem etapu.
 • Sterowanie etapem.
 • Zarządzanie dostarczaniem produktów.
 • Zamknięcie projektu.

Siedem tematów PRINCE2®

Tematy opisują aspekty zarządzania projektem, którymi należy się zajmować w sposób permanentny i w ciągu całego cyklu życia projektu. Siedem tematów wykazuje konkretne postępowanie wymagane przez PRINCE2 dla różnych obszarów zarządzania projektami oraz jego konieczność.

 • Uzasadnienie biznesowe.
 • Organizacja.
 • Jakość.
 • Plany.
 • Ryzyko.
 • Zmiana.
 • Postępy.

Certyfikat jest międzynarodowym poświadczeniem wiedzy merytorycznej oraz praktycznej w zakresie stosowania metodyki PRINCE2 w zarządzaniu projektami.

Warunkiem uzyskania oficjalnych, globalnych certyfikatów jest zdanie egzaminów na poziomie Foundation i Practitioner.

Posiadamy status Accredited Training Organization (ATO) w obszarze Zarządzania Projektami według metodyki PRINCE2®, który umożliwia nam organizację akredytowanych szkoleń i egzaminów z tego obszaru.
Nasz Zespół trenerów- ekspertów, aktywnie uczestniczy w globalnych projektach z zakresu Zarządzania Projektami, posiada bogate doświadczenie praktyczne i dydaktyczne. Podczas szkoleń trenerzy wykazują się kompetencją merytoryczną i pasją w przekazywaniu wiedzy. Każdy z ekspertów ProviLogic,  dysponuje specjalistyczną wiedzą, udokumentowaną zestawem certyfikatów i akredytacji uznanych światowych organizacji.

Zachęcamy do udziału w najbliższych szkoleniach akredytowanych:

PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited  i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone

Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.