Szkolenie Modelowanie biznesowe w UML

Zunifikowany Język Modelowania (Unified Modeling Language – UML) jest obecnie najbardziej popularnym sposobem modelowania na potrzeby systemów informatycznych. UML jest oficjalnie zdefiniowany przez Object Management Group (OMG). UML został znormalizowany w normach ISO/IEC 19505-1 i ISO/IEC 19505-2.

Początkowo język był przeznaczony głównie dla informatyków i programistów. Z czasem, inspirowana przez biznes,   pojawiła się potrzeba modelowania systemu biznesowego jako kroku pośredniego pomiędzy analizą biznesową a modelowaniem systemu informatycznego. Odpowiedzią na tę potrzebę było wprowadzenie do UML modeli biznesowych tworzonych z punktu widzenia twórcy oprogramowania.

W związku z tym, że jest to szkolenie podstawowe, osoby zainteresowane uczestnictwem nie muszą spełniać wygórowanych wymagań. Wskazana jest ogólna orientacja w branży informatycznej. Kolejnym etapem dalszego rozwoju w poznawaniu UML,  jest szkolenie „Modelowanie systemów informatycznych w UML”. Obydwa szkolenia stanowią podstawę do uzyskania certyfikatu OMG Certified UML Professional.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom podstawowej wiedzy w zakresie modelowania biznesowego w UML, zapoznanie z typami diagramów i ich elementami. 

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

  • Znali różnice pomiędzy modelowaniem biznesowym a modelowaniem systemów informatycznych (systemowym)
  • Znali podstawowe diagramy UML
  • Znali i rozumieli elementy diagramów niezbędnych do tworzenia modeli biznesowych
  • Potrafili interpretować i budować modele biznesowe w UML
  • Potrafili interpretować modele systemowe (SI) w UML

Adresaci szkolenia
Język UML dotyczy budowania modeli na potrzeby tworzenia systemów informatycznych. Odbiorcami tych modeli są analitycy systemowi i przede wszystkim programiści. Na poziomie podstawowym UML powinien być znany każdemu członkowi zespołu pracującemu nad tworzeniem systemu informatycznego. Nie dotyczy to tylko zespołu dostarczającego oprogramowanie ale także zamawiającego, który musi zrozumieć i odebrać modele przygotowane we współpracy z dostawcą programowania.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie
2. System biznesowy a system informatyczny
3. Model procesów biznesowych jako podstawa modelu biznesowego w UML
4. Perspektywy modelu biznesowego w UML
5. Typy diagramów perspektywy zewnętrznej w UML
a. Diagram biznesowych przypadków użycia:
i. Pojęcia i definicje
ii. Elementy
iii. Przykłady
b. Diagram aktywności
i. Pojęcia i definicje
ii. Elementy
iii. Przykłady
c. Diagram sekwencji
i. Pojęcia i definicje
ii. Elementy
iii. Przykłady
6. Typy diagramów perspektywy zewnętrznej
a. Diagram pakietów
i. Pojęcia i definicje
ii. Elementy
iii. Przykłady
b. Diagram klas
i. Pojęcia i definicje
ii. Elementy
iii. Przykłady
7. Co dalej po modelowaniu biznesowym? – Wprowadzenie do modelowania systemów informatycznych
8. Perspektywy modelowania systemów informatycznych

Forma zajęć
Szkolenie oprócz teorii uzupełnione jest ćwiczeniami i przykładami ułatwiającymi zrozumienie materiału.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych, dyplom udziału w szkoleniu, materiały biurowe dla szkoleń stacjonarnych lub personalizowany PDF, zawierający materiał w formie elektronicznej omawiany na szkoleniu zdalnym.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie  praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Brak wymagań

Grupa: od 6 do 12 osób
Czas trwania: 2 dni / 16 h