Symulacja biznesowa RAVEN 13

„ZESPÓŁ W DRODZE DO CELU”

„Raven 13” jest bardzo dynamiczną i głęboko angażującą symulacją nowoczesnego projektu. Uczestnicy starają się zrealizować założony cel w świecie VUCA – pełnym zmienności i niepewności, złożonym i niejednoznacznym. Każdy symulowany projekt jest inny ale podlega tym samym ogólnym zasadom, które żądzą naszym życiem. Uczestnicy mogą wypróbować różne strategie budowy zespołu, zarządzania projektem i komunikacji w bezpiecznym środowisku.

Historia, którą opowiada „Raven 13”,  to historia akcji ratunkowej prowadzonej na podwodnej stacji badawczej. W wyniku podwodnego trzęsienia ziemi cała stacja jest zagrożona. Los uwięzionych pod wodą ludzi zależy od umiejętności zespołu ratowników – ich zdolności do planowania, komunikacji i skutecznego działania.

Symulacja „Raven 13” odbywa się jednocześnie w przestrzeni rzeczywistej i przestrzeni wirtualnej, jest doświadczeniem kooperacyjnym, nastawionym na integrację grupy i ćwiczenie współdziałania. Główne obszary zastosowania, to: nowoczesne metody zarządzania zespołem (Agile, Scrum, samoorganizacja, budowa zaangażowania, otwartość);

 • przywództwo (przywództwo sytuacyjne, zarządzanie talentami, budowa kompetencji zespołu, zarządzanie pracą podwładnych);
 • komunikacja (planowanie komunikacji, stawianie celów, monitorowanie, rozwiązywanie problemów, informacja zwrotna);
 • planowanie (praca ze strategią, metoda SWOT-GO, ocena sytuacji, podejmowanie decyzji).

Dla kogo
Warsztat jest szczególnie przydatny dla osób, które chcą zwiększyć swoją wydajność poprzez zastosowanie nowoczesnych metod pracy (Agile, Scrum).

Zakres warsztatu

 • Planowanie, rozwiązywanie problemów, budowa zaangażowania;
 • Skupienie zespołu na celu;
 • Podejmowanie trudnych decyzji;
 • Wzięcie odpowiedzialności za wynik wspólnego działania;
 • Informacje organizacyjne.

Cel warsztatu

 • Praktyczne ćwiczenie nowoczesnych metod zarządzania zespołem;
 • Budowa otwartości, szacunku i zaufania w komunikacji zespołu;
 • Budowa zaangażowania i skupienia zespołu na celu;
 • Samoorganizacja zespołu.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych lub w wersji elektronicznej, materiały do ćwiczeń, dyplom udziału w szkoleniu, materiały biurowe.

Prowadzenie szkolenia
Trener, certyfikowany Mistrz Gry, posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Zakres programowy warsztatu, wymaga przeprowadzenia konsultacji, związanej z identyfikacją celu szkolenia, analizy sytuacji ogólnej organizacji oraz informacji o uczestnikach i ich środowisku pracy.

Czas trwania: 1 dzień / 6 h
Grupa: od 10 do 15 osób
Liczba uczestników może zostać powiększona do 30, 50 lub 100 osób