Szkolenie Agile i Scrum kompleksowo

Szkolenie przedstawia praktyczną stronę zastosowania zwinnych metod zarządzania projektami w organizacji. Poza niezbędną dawką teorii, dostarczamy wiedzę na temat wykorzystania praktycznych narzędzi w zwinnym zarządzaniu projektem i organizacją.

Szkolenie stanowi usystematyzowane kompendium wiedzy na temat  zwinnego (agile) podejścia do zarządzania projektem i organizacją. Zawiera nie tylko szczegółowe omówienie podstawowych elementów Scruma takich jak:

 • Odpowiedzialności (Accountabilities)
 • Wydarzenia (Events)
 • Artefakty (Artifacts)

Cel szkolenia
Szkolenie ma na celu  zrozumienie zwinności w zarządzaniu projektem i przedstawienie praktycznych aspektów zwinnego zarządzania projektem.

Korzyści dla uczestników
Po szkoleniu uczestnicy będą:

 • Rozumieli znaczenie zwinności w realizacji projektu i w zarządzaniu organizacją
 • Umieli rozpoznać sytuacje, w którym sprawdza się zwinny sposób zarządzania projektem i organizacją
 • Potrafili zastosować zwinne metody pracy zespołów i zwinne zarządzanie organizacją .

Adresaci szkolenia

 • Każdy, kto poszukuje kompleksowego omówienia zwinnych metod zarządzania projektami
 • Członkowie zespołów projektowych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o podejściu agile
 • Zarządzający firmami, którzy chcą usprawniać przebieg procesów w organizacji.


Program szkolenia

Dzień 1

 • Filozofia optymalizacji procesów w organizacji
 • Klasyczne i zwinne podejście do zarządzania projektem
 • Filozofia Agile
 • Agile w organizacji i w zespole
 • Zwinne rozwiązywanie kompleksowych problemów
 • Koncepcja MVP (Minimum Viable Product)
 • Podstawy SCRUM: SCRUM MASTER, SCRUM PRODUCT OWNER

Dzień 2

 • AGILE PROJECT MANAGEMENT – podstawy
 • Zwinne metody rozwijania aplikacji informatycznych
 • Zasady KANBAN ( KANBAN BOARD, KANBAN cards, metryki, praktyki)
 • SCRUMBAN – czyli jak łączyć skutecznie praktyki agile
 • Skalowanie Agile w organizacji
 • Modele pracy w Agile a kultura organizacji
 • Innowacyjne podejście do usprawnień biznesowych (Design Thinking)
 • Optymalizacja procesów w organizacji a procesy AGILE
 • Jak wdrażać zwinność w projekcie i w organizacji.

Forma zajęć
Wykład, dyskusje, quizy oraz ćwiczenia i przykłady ułatwiające zrozumienie materiału.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych, ćwiczenia i scenariusz stanowiący ich podstawę, dyplom udziału w szkoleniu, materiały biurowe. Dla szkoleń w formule zdalnej, wszystkie materiały szkoleniowe są w wersji elektronicznej.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie  praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Brak wymagań.

Grupa: od 8 do 16 osób
Czas trwania 2 dni / 16 h