Szkolenie Analiza biznesowa w pigułce – teoria i praktyka

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób mających styczność z analizą biznesową – początkujących analityków, managerów projektów, członków zespołów projektowych, przedstawicieli świata biznesu. Program szkolenia obejmuje kluczowe obszary w analizie biznesowej, ze szczególnym uwzględnieniem ich celów, stosowanych metod i technik oraz typowych rezultatów.

Szkolenie ma na celu omówienie całego obszaru analizy biznesowej – od analizy strategicznej podczas której jest identyfikowana potrzeba biznesowa, poprzez pozyskiwanie i zarządzanie wymaganiami oraz tworzenie koncepcji rozwiązania spełniającego potrzebę biznesową, po ocenę wdrożonego rozwiązania.

Program szkolenia oparty jest na międzynarodowych standardach i źródłach wiedzy: IREB® CPRE , IIBA BABOK® Guide oraz standardach specyfikacji wymagań.

Cel szkolenia
Dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy o podstawach analizy biznesowej w IT według uznanych standardów.

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • Rozumieli kluczowe pojęcia, koncepcje i metody analizy biznesowej.
 • Rozumieli na czym polega praca analityka biznesowego, jaka jest jego rola i obszar odpowiedzialności.
 • Znali i rozumieli czynności składające się na analizę biznesową, ich cele i typowe rezultaty oraz popularne techniki analityczne.
 • Potrafili określić potrzebę biznesową w danym biznesie, zaproponować rozwiązanie oraz zidentyfikować, sklasyfikować i wyspecyfikować wymagania przy użyciu różnych metod i technik.

Adresaci szkolenia
Szkolenie jest ukierunkowane na wszystkie osoby pragnące zrozumieć cele i zadania analizy biznesowej, uporządkować wiedzę w tym obszarze oraz zapoznać się z międzynarodowymi standardami dotyczącymi procesów i produktów prac analitycznych. W szczególności szkolenie kierujemy do:

 • Analityków systemowych i biznesowych, właścicieli produktu, właścicieli biznesowych.
 • Inżynierów oprogramowania i systemów.
 • Osób planujących rozwój kariery zawodowej w kierunku analizy biznesowej, inżynierii wymagań, analizy biznesowej.
 • Testerów, QA, osób odpowiedzialnych za zapewnienie jakości systemów informatycznych i oprogramowania.
 • Menadżerów i konsultantów IT, którzy chcą zdobyć podstawową wiedzę i podstawowe zrozumienie obszaru analizy biznesowej.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie i podstawy
  • Analiza biznesowa – cele i zadania
  • Główne obszary wiedzy
  • Potrzeby, wymagania i rozwiązania
  • Rola analityka biznesowego w organizacji i w projekcie
 2. Analiza strategiczna
  • Analiza wewnętrzna organizacji
  • Analiza zewnętrzna (otoczenia)
  • Identyfikacja potrzeby biznesowej
  • Opracowanie i ocena koncepcji rozwiązania
  • Opracowanie strategii zmiany i inicjalizacja projektu wdrożenia zmiany
 3. Planowanie procesu analizy biznesowej
  • Aspekty wpływające na konfigurację procesu analizy biznesowej
  • Produkty pracy
  • Czynności i zadania
  • Komunikacja i współpraca z interesariuszami
 4. Pozyskiwanie wymagań
  • Źródła wymagań
  • Pozyskiwanie wymagań – techniki i metody
  • Negocjowanie wymagań i rozwiązywanie konfliktów
  • Walidacja wymagań
 5. Analiza wymagań i projektowanie rozwiązania
  • Organizacja wymagań i budowa repozytorium
  • Specyfikacja i modelowanie wymagań i rozwiązań
  • Prototypowanie w analizie biznesowej
  • Walidacja i weryfikacja jako narzędzia zarządzania jakością wymagań i innych produktów prac
 6. Zarządzanie cyklem życia wymagań
  • Zarządzanie cyklem życia – rozwój wymagań
  • Priorytetyzacja wymagań
  • Zarządzanie powiązaniami (traceability)
  • Zarządzanie zmianą
 7. Ocena rozwiązania
  • Ocena i analiza wydajności rozwiązania
  • Ocena ograniczeń rozwiązania i organizacji
  • Identyfikacja ulepszeń i zmian

Forma zajęć
Szkolenie oprócz teorii uzupełnione jest ćwiczeniami i przykładami ułatwiającymi zrozumienie materiału.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych, przykładowe egzaminu próbne, dyplom udziału w szkoleniu, materiały biurowe. Dla szkoleń w formule zdalnej, wszystkie materiały szkoleniowe są w wersji elektronicznej.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie  praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Szkolenie prowadzone jest przez eksperta z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży IT i szeroką wiedzą w zakresie procesów IT, dodatkowo od lat pełniącego wiodącą funkcję w strukturach organizacji IREB oraz wspierającego inne stowarzyszenia i organizacje branżowe. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Brak wymagań

Grupa: od 5 do 10 osób
Czas trwania: 2 dni /16 h