Szkolenie BPMN- poziom zaawansowany

Szkolenie „BPMN – poziom zaawansowany”,  jest kierowane do osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu BPMN (np. certyfikat BPMN przyznany przez PAN) i wykorzystujących modelowanie w codziennej pracy.

Po zakończeniu szkolenia, uczestnik będzie posiadał wiedzę niezbędną do przystąpienia do egzaminu ,,Zaawansowany certyfikat BPMN (ang. Certificate of Advanced BPMN Competence)”, wystawianego przez Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk (IBS PAN).

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest wykorzystanie modelowania do maksymalnego upraszczania i optymalizacji procesów oraz ograniczenie „złych praktyk” w modelowaniu BPMN.

Korzyści dla uczestników
Po szkoleniu uczestnicy powinni:

 • Modelować procesy biznesowe  w sposób prosty, jasny, przejrzysty i zrozumiały również dla osób nieznających notacji.
 • Na podstawie istniejących procesów umieć znaleźć szansę uproszczeń organizacyjnych pozwalających na realizację poszczególnych procesów z zachowaniem istoty tych procesów, ale w sposób szybszy i prostszy.

Podczas szkolenia, do modelowania zalecane będzie wykorzystywanie programu Bizagi Modeler. Istnieje też możliwość wykorzystywanie oprogramowania Cawemo (bezpłatne oprogramowanie niewymagające instalacji — wersja przeglądarkowa). Ćwiczenia z symulacji będą wykonywane przez prowadzącego w narzędziu komercyjnym na podstawie modeli wykonanych w powyższych narzędziach.

Adresaci szkolenia
Osoby posiadające wiedzę na poziomie podstawowym BPMN i wykorzystujące modelowanie w codziennych zadaniach.

Program szkolenia

 1. Podstawowe pojęcia:
 • Proces biznesowy
 • Mapa procesów
 • Model procesu
 1. Elementy notacji BPMN
 • Typy diagramów i zakres ich wykorzystania
 • Proces i podproces
 • Uczestnik (rola biznesowa i stanowisko)
 • Węzły przepływu
 • Połączenia
 • Artefakty i dane
 • Pozostałe obiekty na diagramach procesów
 1. Elementy analizy procesów
 • Cel procesu, a cel modelowania
 • Mierniki i ryzyko w procesie biznesowym
 • Dokumenty i dane w procesach
 • RACIs
 1. Metody doskonalenia procesów:
 • jakościowe,
 • ilościowa,
 • cykl Deminga — zastosowania praktyczne
 • Wykorzystanie procesów zaproponowanych przez uczestników i doskonalenie ich
 • Szukanie błędów lub utrudnień w procesach
 1. Konstrukcje
 • Dozwolone i niedozwolone konstrukcje
 • Przepływ procesu i przepływ komunikacji
 • Odwzorowanie uczestników i ról
 • Rozdzielanie i scalanie przepływów
 • Wykorzystanie wzorców procesowych
 1. Modelowanie i analiza w praktyce
 • Projekt modelowania / projekt doskonalenia procesów
 • Tworzenie modelu procesu z opisu

Forma zajęć
Od uczestników oczekujemy przedstawienia własnych modeli procesów lub opisów ciekawych procesów. Posłużą one za przykłady do ćwiczeń podczas zajęć. Każdy uczestnik powinien być wyposażony w swój komputer z zainstalowanym oprogramowaniem do modelowania.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych, materiały do ćwiczeń, dyplom udziału w szkoleniu, materiały biurowe dla szkoleń stacjonarnych lub personalizowany PDF, zawierający materiał w formie elektronicznej omawiany na szkoleniu zdalnym.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie  praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Znajomość BPMN na poziomie podstawowym.

Grupa: od 8 do 10 osób
Czas trwania: 2 dni / 16 h