Szkolenie BPMN w pigułce

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z najprostszym i najwygodniejszym sposobem przygotowania modeli procesów biznesowych na potrzeby ich analizy. Ten sposób jest często stosowany przy analizie procesowej (BPA) przez analityków ceniących sobie szczególnie proste konstrukcje w postaci schematów blokowych. Ze względu na bardzo ograniczony zakres stosowanych symboli na tym poziomie powstają modele na niskim poziomie szczegółowości, zrozumiałe nawet dla odbiorców nie znających notacji BPMN.

Cel szkolenia
Dostarczenie uczestnikom podstawowej wiedzy o BPMN.

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:
Znali i rozumieli podstawy BPA
Znali i rozumieli zasady modelowania systemów biznesowych
Znali różne typy diagramów BPMN

Adresaci szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla osób które potrzebują podstawowej wiedzy z BPMN.

Program szkolenia

 1. Podstawy BPA
 2. Proces biznesowy
 3. Mapa procesów
 4. Model procesu
 5. Koncepcja żetonu
 6. Modelowanie procesów biznesowych
 7. Poziomy złożoności modeli procesu biznesowego
 8. Poziomy zgodności z BPMN
 9. Typy modeli procesów
 10. Typy diagramów procesów
 11. Elementy notacji BPMN na poziomie opisowym
 12. Uczestnicy i tory
 13. Czynności i podprocesy
 14. Zdarzenia początkowe, pośrednie i końcowe
 15. Czynności i ich typy
 16. Podprocesy
 17. Elementy decyzyjne, rozdzielające i łączące (bramki)
 18. Artefakty i dane
 19. Diagramy Choreografii
 20. Diagramy Konwersacji

Forma zajęć
Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych, materiały do ćwiczeń, dyplom udziału w szkoleniu, materiały biurowe dla szkoleń stacjonarnych lub personalizowany PDF, zawierający materiał w formie elektronicznej omawiany na szkoleniu zdalnym.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy.
Z najwyższą starannością, dostosujemy prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Brak wymagań

Grupa: od 8 do 12 osób
Czas trwania: 1 dzień / 8 h