Szkolenie Efektywna komunikacja w projekcie

Szkolenie skierowane jest na doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w projekcie. Poza niezbędną dawką teorii, szkolenie dostarcza wiedzy na temat wykorzystania praktycznych narzędzi komunikacji w projekcie. Zawiera elementy design thinking jako skutecznej metody komunikacji w projekcie i nie tylko.

Cel szkolenia
Szkolenie jest nakierowane na doskonalenie umiejętności efektywnego zarządzania projektami i zdobycie kompetencji komunikacyjnych w projektach.

Korzyści dla uczestników
Po szkoleniu uczestnicy będą:

 • Umieli docenić rolę i znaczenie komunikacji w projekcie
 • Znali podstawowe narzędzia komunikacji w projektach
 • Zastosować najnowsze metody zarządzania komunikacją w projekcie
 • Zastosować design thinking do zarządzania projektem i zarządzania organizacją w ogóle.

Adresaci szkolenia

 • osoby, które, w jakiejkolwiek roli, uczestniczą w projektach – niezależnie od branży i tematyki
 • członkowie kierownictwa organizacji powołujących i sponsorujących projekty
 • osoby, które chcą skutecznie zarządzać projektem i uczestniczyć w projekcie
 • osoby, które nigdy nie miały do czynienia z projektami i chcą poznać jeden z najbardziej uniwersalnych sposobów zarządzania nimi.

Program szkolenia

 1. Podstawy zarządzania projektami
 2. Działania operacyjne a projekty
 3. Zarządzanie portfelem projektów
 4. Zarządzanie korzyściami
 5. Interesariusze w projekcie – kogo należy słuchać i z kim należy rozmawiać
 6. Jak zrozumieć, czego chce klient czyli komunikacja z odbiorcami
 7. Zrozumienie zakresu projektu
 8. Proces komunikacji w projekcie
 9. Komunikacja jedno- i dwukierunkowa
 10. Metody i narzędzia komunikacji w projekcie
 11. Przygotowanie planu komunikacji
 12. Najważniejsze cechy kierownika projektu
 13. Osobisty styl kierownika projektu
 14. Najważniejsze lekcje dla kierownika projektu – podręczny przewodnik kierownika projektu.
 15. Design thinking jako sposób na skuteczną komunikację w projekcie
 16. Krótkie wprowadzenie do design thinking
 17. Praktyczne przykłady zastosowania design thinking


Forma zajęć
Wykład, dyskusje, quizy oraz ćwiczenia i przykłady ułatwiające zrozumienie materiału.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych, ćwiczenia i scenariusz stanowiący ich podstawę, dyplom udziału w szkoleniu, materiały biurowe.  Dla szkoleń w formule zdalnej, wszystkie materiały szkoleniowe są w wersji elektronicznej.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie  praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Brak wymagań.

Grupa: od 8 do 16 osób
Czas trwania 2 dni / 16 h