Szkolenie ITIL® 4 Foundation

Szkolenie ITIL® 4 Foundation

Szkolenie z zarzadzania projektami

Według wielu źródeł, ITIL® to od dziesięcioleci najpopularniejsza na świecie biblioteka najlepszych praktyk zarządzania usługami IT (ITSM – IT Service Management). Obecna, czwarta wersja biblioteki jest odpowiedzią na współczesne wyzwania cyfrowej gospodarki, uwzględniającą aktualne trendy obowiązujące w branży IT, jak na przykład: Agile, Devops, Lean, Swarming.

ITIL® 4 Foundation  to szkolenie wprowadzające w dziedzinę ITSM. Zapoznaje uczestnika z nowym podejściem do usługi jako relacji łączącej jej dostawcę z odbiorcą. Współdziałanie dostawcy i odbiorcy usługi jest źródłem wartości, dostrzeganej także z perspektywy wielu innych interesariuszy usługi. Szkolenie omawia model systemu wartości usług (ang. Service Value System) i jego pięciu komponentów (w tym pryncypiów zarządzania usługami). Wskazuje cztery szeroko rozumiane wymiary zakresu jego działania. Znaczną część szkolenia zajmuje omówienie grupy praktyk, zawierających wskazania konkretnych działań, takich jak np. działanie service desku, zarządzanie incydentami, kontrola zmian i zarządzanie wydaniami i in.
Po szkoleniu przeprowadzany jest egzamin umożliwiający uzyskanie certyfikatu ITIL® 4 Foundation, potwierdzającego wiedzę i kompetencje kandydata i będącego podstawą do dalszej edukacji. Egzamin jest integralną częścią szkolenia.
W związku z tym, że jest to szkolenie podstawowe, osoby zainteresowane uczestnictwem nie muszą spełniać wygórowanych wymagań kompetencyjnych. Uczestnicy szkolenia nie muszą być informatykami, wystarczy ogólna orientacja w branży informatycznej. Wskazana jest natomiast znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym rozważanie pojęć abstrakcyjnych, takich jak: interesariusz, korzyści, wartość, usługa, system, komponent, zmiana, ustawiczne doskonalenie itp.

Cel szkolenia
Zapoznanie z podstawami modelu ITIL® 4 obejmujące przygotowanie do zdania egzaminu ITIL® Foundation.

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • Znali i rozumieli podstawy modelu ITIL® 4
 • Znali i rozumieli komponenty systemu wartości usług SVS oraz wymiary jego działania
 • Znali i rozumieli pryncypia funkcjonowania organizacji IT
 • Znali i rozumieli wybrane praktyki zarządzania IT
 • Mogli podejść do egzaminu ITIL® Foundation

Adresaci szkolenia
Biblioteka najlepszych praktyk ITIL® dotyczy zarządzania w IT. Jest szczególnie polecana osobom, które uczestniczą w zarządzaniu usługami IT, menadżerom każdego szczebla, kierownikom, liderom zespołów i specjalistom. Na poziomie podstawowym zasady zarządzania usługami IT powinien znać każdy pracownik organizacji wykorzystującej ITIL®.
Uczestnictwo w szkoleniu jest polecane również osobom współpracującym z IT np. klientom i użytkownikom biznesowym korzystającym z usług IT, księgowym rozliczającym usługi IT, członkom zarządu nadzorującym IT.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Kluczowe koncepcje zarządzania usługami
 3. System wartości usług
 4. Cztery wymiary zarządzania usługami
 5. Podstawowe zasady ITIL®
 6. Łańcuch wartości usług
 7. Praktyka zarządzania poziomem świadczenia usług
 8. Praktyka zarządzania relacjami
 9. Praktyka zarządzania dostawcami
 10. Praktyka zarządzania incydentami
 11. Praktyka zarządzania wnioskami o usługi
 12. Praktyka service desk
 13. Praktyka zarządzania problemami
 14. Praktyka umożliwiania zmian
 15. Praktyka zarządzania wdrożeniami
 16. Praktyka zarządzania wydaniami
 17. Praktyka zarządzania konfiguracją usług
 18. Praktyka zarządzania zasobami IT
 19. Praktyka monitorowania i zarządzania zdarzeniami
 20. Praktyka zarządzania bezpieczeństwem informacji
 21. Praktyka ciągłego doskonalenia
 22. Podsumowanie szkolenia -pytania
 23. Egzamin

Forma zajęć
Szkolenie uzupełnione jest dyskusjami i przykładami ułatwiającymi zrozumienie materiału, ponadto w ramach przygotowania do egzaminu omawiane są przykładowe pytania egzaminacyjne oraz egzamin testowy.

Materiały szkoleniowe
Wydruk akredytowanych materiałów szkoleniowych w języku polskim dla szkoleń stacjonarnych lub w wersji elektronicznej dla szkoleń zdalnych, materiały do ćwiczeń, przykładowe egzaminy testowe,  e-certyfikat po pozytywnie zdanym egzaminie, oficjalne materiały w języku angielskim i podręcznik AXELOS „ITIL 4 Foundation” w wersji elektronicznej (oficjalne materiały, e-book i voucher na egzamin online ITIL 4 Foundation- zgodnie z wymogami organizacji akredytującej).

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Z najwyższą starannością, dostosujemy prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Brak wymagań.

Grupa: od 6 do 16 osób
Czas trwania: 2 dni / 16 h

ITIL® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone. Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jego zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Oficjalne materiały elektroniczne i podręcznik e-book
Od 1 kwietnia 2023 r., każdy voucher egzaminacyjny (online), zawiera: oficjalne materiały elektroniczne i e-book AXELOS „ITIL 4 Foundation”. Uczestnik, który zarejestruje się na egzamin, otrzyma dostęp do oficjalnych materiałów i swojej książki elektronicznej za pośrednictwem swojego konta PeopleCert po wprowadzeniu kodu voucher.

Egzamin ITIL® 4 Foundation

Czas trwania egzaminu to 60 min., który składa się z 40 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Pytania egzaminacyjne są dostępne do wyboru w języku polskim lub w języku angielskim. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 65% poprawnych odpowiedzi (26 z 40 pytań). W trakcie egzaminu nie można korzystać z książek oraz materiałów szkoleniowych. Dopuszczalny jest jedynie słownik angielsko-polski (ale nie można z niego korzystać za pomocą telefonu komórkowego). Dla osób zdających w języku, który nie jest ich językiem ojczystym do czasu trwania egzaminu dolicza się 15 minut.
 • Egzamin ITIL® 4 Foundation jest prowadzony przez jednostkę akredytującą PeopleCert w formie nadzorowanego egzaminu online (proctored online exam) przy wykorzystaniu systemu Peoplecert.
 • Uczestnik otrzymuje od ProviLogic voucher na egzamin. Voucher ważny jest przez 12 miesięcy. Rejestracja Uczestnika odbywa się na stronie internetowej PeopleCert, który wykorzystując voucher zapisuje się na dogodny dla siebie termin egzaminu i godzinę egzaminu. Pełna instrukcja przystąpienia do rozpoczęcia egzaminu, przesyłana jest przez PeopleCert do Uczestnika szkolenia za pomocą poczty elektronicznej.