Szkolenie Podstawy projektowania systemów w UML

Zunifikowany Język Modelowania (Unified Modeling Language – UML) jest obecnie najbardziej popularnym sposobem modelowania na potrzeby systemów informatycznych. UML jest oficjalnie zdefiniowany przez Object Management Group (OMG). UML został znormalizowany w normach ISO/IEC 19505-1 i ISO/IEC 19505-2.

Początkowo język był przeznaczony głównie dla informatyków i programistów. Z czasem, inspirowana przez biznes,  pojawiła się potrzeba modelowania systemu biznesowego jako kroku pośredniego pomiędzy analizą biznesową a modelowaniem systemu informatycznego. Odpowiedzią na tę potrzebę było wprowadzenie do UML modeli biznesowych tworzonych z punktu widzenia twórcy oprogramowania.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom podstawowej wiedzy w zakresie projektowania systemów w UML, zapoznanie z typami diagramów i ich elementami.

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • zaznajomieni z praktycznym użyciem języka UML w projektowaniu systemów.
 • posiadali umiejętności sprawnego odczytywania i interpretacji podstawowych, niezbędnych w dokumentacji projektowej diagramów UML.
 • posiadali podstawową wiedzy dotyczącej poprawnej notacji UML (zgodnie ze standardami światowymi).
 • potrafili posługiwać się programem wspomagającym użycie UML.

Adresaci szkolenia
Język UML dotyczy budowania modeli na potrzeby tworzenia systemów informatycznych. Odbiorcami tych modeli są analitycy systemowi i przede wszystkim programiści. Na poziomie podstawowym UML powinien być znany każdemu członkowi zespołu pracującemu nad tworzeniem systemu informatycznego. Nie dotyczy to tylko zespołu dostarczającego oprogramowanie ale także zamawiającego, który musi zrozumieć i odebrać modele przygotowane we współpracy z dostawcą programowania.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do UML
 2. System biznesowy a system informatyczny
 3. System a model systemu
 4. Klasy i obiekty
 5. Diagramy klas
  • Konwencja opisu
  • Atrybuty
  • Operacje
  • Informacje dodatkowe
  • Relacje między klasami
 6. Diagramy obiektów
  • Konwencja opisu
  • Atrybuty
  • Operacje
  • Zależności między obiektami
 7. Diagramy przypadków użycia
  • Przypadki użycia – systemowe i biznesowe
  • Aktorzy systemowi i biznesowi
  • Relacje między elementami diagramu przypadków użycia
 8. Diagram pakietów
  • Elementy diagramu
  • Relacje między obiektami
  • Sposoby prezentacji pakietów
 9. Diagram aktywności (czynności)
  • Elementy diagramu
  • Zasady tworzenia diagramu
 10. Diagram sekwencji
  • Zastosowanie diagramu
  • Elementy diagramu
 11. Diagram komunikacji
  • Zastosowanie diagramu
  • Elementy diagramu
 12. Wymagania funkcjonalne i diagram wymagań (poza standardem UML)
 13. Podsumowanie

Forma zajęć
Szkolenie oprócz teorii uzupełnione jest ćwiczeniami i przykładami ułatwiającymi zrozumienie materiału.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych, dyplom udziału w szkoleniu, materiały biurowe dla szkoleń stacjonarnych lub personalizowany PDF, zawierający materiał w formie elektronicznej omawiany na szkoleniu zdalnym.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Z najwyższą starannością, dostosujemy prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Brak wymagań.

Grupa: od 8 do 12 osób
Czas trwania: 2 dni / 16 h