Szkolenie Praktyczne wykorzystanie Enterprise Architect do modelowania w BPMN

Enterprise Architect jest najpopularniejszą aplikacja służącą do analizy biznesowej, modelowania procesów biznesowych, projektowania systemów biznesowych i systemów informatycznych.  Jest jednorodnym środowiskiem pracy dla modelowania w BPMN, UML i w innych notacjach biznesowych.
BPMN jest najpopularniejszym standardem służącym do modelowania i analizy procesów biznesowych.

Cel szkolenia
Dostarczenie praktycznej wiedzy w zakresie wykorzystania Enterprise Architect do modelowania procesów biznesowych zgodnie ze standardem BPMN.

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • Znali strukturę repozytorium Enterprise Architect
 • Znali podstawowe funkcje Enterprise Architect w zakresie modelowania procesów biznesowych
 • Znali podstawowe elementy notacji BPMN i potrafili je zastosować w EA

Adresaci szkolenia
Adresatami szkolenia są pracownicy działów IT oraz analitycy biznesowi i systemowi współpracujący z IT w zakresie analizy procesów biznesowych w standardzie BPMN przy wykorzystania narzędzia typu CASE Enterprise Architect.


Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do Enterprise Architect’a
  1. Czym jest Enterprise Architect?
  2. Interface użytkownika programu
  3. Podstawowe narzędzia i obszary
  4. struktura repozytorium
  5. Podstawowe aktywności podczas pracy
  6. Dodatkowe przydatne funkcje programu
 2. Pojęcia podstawowe w zakresie analizy procesowej
  1. Proces biznesowy
  2. Model procesu a mapa procesów
  3. Koncepcja żetonu
  4. Poziomy złożoności modeli procesu biznesowego
 3. Typy diagramów i ich tworzenie w Enterprise Architect
 4. Elementy notacji BPMN
  1. Uczestnicy i tory
  2. Czynności i podprocesy
  3. Zdarzenia początkowe, pośrednie i końcowe
  4. Czynności i ich typy
  5. Podprocesy
  6. Elementy logiczne, rozdzielające i łączące (bramki)
  7. Artefakty i dane
 5. Rodzaje przepływów w BPMN

Forma zajęć
Szkolenie składa się z serii krótkich wykładów przeplatanych ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia praktyczne obejmują zarówno pracę w narzędziu Enterprise Architect jak i tworzenie krótkich procesów biznesowych w notacji BPMN

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych, materiały do ćwiczeń, dyplom udziału w szkoleniu, materiały biurowe dla szkoleń stacjonarnych lub personalizowany PDF, zawierający materiał w formie elektronicznej omawiany na szkoleniu zdalnym.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie  praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Brak wymagań

Grupa: od 8 do 12 osób
Czas trwania: 2 dni / 16 h