Szkolenie Praktyczne wykorzystanie Enterprise Architect w analizie

Enterprise Architect firmy Sparx System należy do najpopularniejszych narzędzi typu CASE. Jest wykorzystywany przede wszystkim do analizy systemowej oraz projektowania systemów informatycznych. Posiada wiele rozbudowanych funkcji umożliwiających prowadzenie analizy biznesowej, modelowania procesów biznesowych, budowania architektury korporacyjnej etc.

Właśnie szerokie możliwości tego systemu budują jego dużą popularność w środowisku analityków. Wielu pracodawców wymaga znajomości tego narzędzia od aktualnych i przyszłych pracowników.


Cel szkolenia
Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom podstawowej wiedzy w zakresie wykorzystania Enterprise Architect do analizy biznesowej i systemowej stanowiących podstawę do projektowania systemów IT.

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

  • znali interface programu Enterprise Archirect
  • umieli konfigurować program do własnych wymagań
  • potrafili tworzyć diagramy UML, BPMN w tym narzędziu
  • potrafili budować relacje pomiędzy diagramami oraz elementami tych diagramów

Adresaci szkolenia
Adresatami szkolenia są osoby pragnące wspierać realizacje projektów związanych z Analizą biznesową, analizą systemową oraz projektowaniem systemów informatycznych przy wsparciu Enterprise Architect, narzędzia klasy CASE.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do Enterprise Architect’a
a. Czym jest Enterprise Architect?
b. Interface użytkownika programu
c. Podstawowe narzędzia i obszary
i. Ekran startowy
ii. Podstawowe elementy ekranu roboczego
iii. Wstążka i menu kontekstowe
iv. Browser
v. Toolbox
vi. Properties
vii. Collaborate
d. Skróty klawiszowe
i. Predefinniowane skróty klawiszowe
ii. Tworzenie i modyfikowanie skrótów klawiszowych
e. Podstawowe aktywności podczas pracy
i. Tworzenie nowego modelu lub otwieranie istniejącego
ii. Otwieranie projektu
iii. Dodawanie widoku
iv. Dodawanie pakietów
v. Dodawanie diagramów
vi. Dodawanie elementów do diagramów
vii. Tworzenie relacji między elementami
f. Dodatkowe przydatne funkcje programu
g. struktura repozytorium
2. Zarządzanie wymaganiami w Enterprise Architect
a. gromadzenie i zarządzanie wymaganiami
b. diagram przypadków użycia (UML lub SysML)
c. Diagram wymagań
3. Modelowanie procesów biznesowych w Enterprise Architect
a. Modelowanie procesu biznesowego
i. Tworzenie diagramów BPMN
ii. Wykorzystanie diagramów aktywności do analizy biznesowej zgodnie z BABOK
b. Procesy biznesowe a wymagania na system
i. Budowa relacji między aktywnościami a wymaganiami
4. Dekompozycja scenariuszy przypadków użycia
a. zasady dekompozycji przypadków użycia
i. Tworzenie scenariuszy
ii. Generowanie diagramu aktywności na podstawie scenariusza
b. diagram aktywności
i. tworzenie diagramów aktywności
ii. uszczegółowianie przypadku użycia na diagramie aktywności (bez tworzenia scenariusza)
5. Diagramy klas, obiektów i modelowanie danych
a. opisywanie klas
i. atrybuty
ii. metody,
iii. relacje
b. projektowanie baz danych i ich model
i. tworzenie struktury
ii. budowanie relacji między tabelami
6. Zarządzanie złożonością wytwarzania w Enterprise Architect
a. zgłaszanie i zarządzanie zmianą
i. wprowadzenie
ii. Export – Import- Export
iii. Migawka – baseline
b. planowanie iteracji
i. zakładanie nowego przeglądu
c. współpraca analityków, projektantów i programistów
i. Dyskusje i czat
ii. Chat
iii. uruchamianie ochrony

Forma zajęć
Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych lub w formie elektronicznej, materiały wypracowane w trakcie ćwiczeń, dyplom udziału w szkoleniu.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie  praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy.
Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Wskazana jest podstawowa znajomość notacji języka UML oraz procesu wytwórczego w IT. Przed rozpoczęciem szkolenia rekomendowane jest ukończenie szkolenia ProviLogic- Modelowanie biznesowe w UML i Modelowanie procesów z użyciem notacji BPMN.

Grupa: od 8 do 12 osób
Czas trwania: 2 dni /16 h