Szkolenie Przygotowanie do certyfikacji ISTQB Foundation Level

Szkolenie dedykowane osobom zaangażowanym w testowanie i zapewnienie jakości produktów informatycznych. Program obejmuje tematykę ujętą w programie nauczania ISTQB na poziomie podstawowym. Uczestnicy poznają kluczowe koncepcje i zasady testowania oprogramowania, elementy składające się na planowanie i realizację procesu testowego, w tym organizację zespołu testowego. Dodatkowo przećwiczą różne techniki projektowania przypadków testowych.

Program szkolenia oparto na programie nauczania ISTQB® Foundation Level – wzbogacony o aspekty praktyczne i wnioski z kilkunastoletniego doświadczenia w branży IT trenera.

Podczas szkolenia uczestnicy rozwiązują przykładowe zestawy egzaminacyjne.

Egzamin

Egzamin ISTQB® Foundation Level ma formę testu jednokrotnego wyboru, zawiera 40 pytań. Próg zdawalności wynosi 65% (26 punktów). Czas trwania egzaminu to 60 minut (jeśli egzamin zdawany jest w języku ojczystym, w przeciwnym wypadku do czasu egzaminu doliczane jest 15 minut). Istnieje możliwość wyboru języka zdawania egzaminu.
Certyfikat ISTQB® Certified Tester Foundation Level (CTFL) jest najbardziej rozpoznawalnym dokumentem poświadczającym umiejętności zawodowe w obszarze testowania w branży IT.

Cel szkolenia
Dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy przygotowującej do certyfikacji ISTQB na poziomie podstawowym oraz uporządkowanie informacji dotyczących procesów, metod i technik testowania oprogramowania, zarzadzania wymaganiami w projektach IT.

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • Rozumieli kluczowe pojęcia i koncepcje stosowane w testowaniu oprogramowania.
 • Znali i rozumieli czynności i zasady zarządzania testami.
 • Potrafili zaprojektować przypadki testowe.
 • Znali zasady egzaminu certyfikacyjnego ISTQB® Certified Tester Foundation Level.

Adresaci szkolenia
Szkolenie jest ukierunkowane na wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu certyfikacyjnego ISTQB® Certified Tester Foundation Level oraz pragnące uporządkować wiedzę w zakresie testowania oprogramowania.

W szczególności szkolenie kierujemy do:

 • Testerów, QA, osób odpowiedzialnych za zapewnienie jakości systemów informatycznych i oprogramowania.
 • Inżynierów oprogramowania i systemów.
 • Osób planujących rozwój kariery zawodowej w kierunku testera oprogramowania IT.
 • Przedstawicieli biznesu odpowiedzialnych za ocenę i testowanie rozwiązań informatycznych.

Program szkolenia

 1. Podstawy testowania
  • Dlaczego testowanie jest niezbędne?
  • Co to jest testowanie?
  • Ogólne zasady testowania
  • Podstawowy proces testowy
  • Psychologia testowania
  • Kodeks etyczny
 2. Testowanie w cyklu życia oprogramowania
  • Modele wytwarzania oprogramowania
  • Poziomy testów
  • Typy testów
  • Testowanie pielęgnacyjne
 3. Statyczne techniki testowania
  • Techniki statyczne a proces testowania
  • Proces przeglądu
  • Analiza statyczna przy pomocy narzędzi
 4. Techniki projektowania testów
  • Proces rozwoju testów
  • Kategorie technik projektowania testów
  • Techniki oparte na specyfikacji lub czarnoskrzynkowe
  • Techniki oparte na strukturze lub białoskrzynkowe
  • Techniki oparte na doświadczeniu
  • Wybór technik testowania
 5. Zarządzanie testowaniem
  • Organizacja testów
  • Planowanie i szacowanie testów
  • Monitorowanie postępu testów i nadzór
  • Zarządzanie konfiguracją
  • Ryzyko a testowanie
  • Zarządzanie incydentami
 6. Testowanie wspierane narzędziami
  • Typy narzędzi testowych
  • Skuteczne użycie narzędzi, potencjalne korzyści i ryzyko
  • Wdrażanie narzędzi w organizacji

Forma zajęć
Szkolenie oprócz teorii uzupełnione jest ćwiczeniami i przykładami ułatwiającymi zrozumienie materiału.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych, egzamin próbny, dyplom udziału w szkoleniu, materiały biurowe. Dla szkoleń w formule zdalnej, wszystkie materiały szkoleniowe są w wersji elektronicznej.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie  praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Szkolenie prowadzone jest przez eksperta z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży IT i szeroką wiedzą w zakresie procesów IT, dodatkowo od lat pełniącego wiodącą funkcję w strukturach organizacji IREB oraz wspierającego inne stowarzyszenia i organizacje branżowe. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Podstawowa znajomość cyklu życia produktu informatycznego. Znajomość nomenklatury stosowanej w wytwarzaniu oprogramowania i realizacji projektów informatycznych.

Grupa: od 5 do 10 osób
Czas trwania: 3 dni / 24 h