Szkolenie Przygotowanie do certyfikacji PMP®

Szkolenie przygotowuje do PMP® – jednego z najbardziej rozpoznawalnych i uznawanych certyfikatów na świecie. 100% zdawalność egzaminu po udziale w naszym szkoleniu.
Szkolenie zaznajamia z podstawowymi  pojęciami, procesami, metodami i narzędziami opisanymi w standardzie PMBOK® Guide.

Cel/korzyści szkolenia
Po odbyciu tego szkolenia będziesz:

 • Understand the terminology, processes, tools, and techniques described in a globally recognized standard PMBOK® Guide
 • Have expanded general knowledge of the project management
 • Be fully prepared to take and pass the PMP® certification exam
 • Be able to prepare your own strategy to pass the PMP® certification exam
 • Understand the gaps and plan the study for the exam

Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowane jest do osób, które:

 • pragną uzyskać globalny certyfikat PMP®
 • chcą uporządkować i powtórzyć swoją wiedzę pod kątem możliwych pytań egzaminacyjnych PMP®.

Program szkolenia

 1. Introduction to the Course
 2. Introduction to the PMP® certification exam
 3. Entry Test
 4. Introduction to PMBOK® Guide
 5. The Environment in Which Projects Operate
 6. The Role of the Project Manager
 7. Project Integration Management
 8. Project Scope Management
 9. Project Schedule Management
 10. Project Cost Management
 11. Project Quality Management
 12. Project Resources Management
 13. Project Communication Management
 14. Project Risk Management
 15. Project Procurement Management
 16. Project Stakeholders Management
 17. PMI Code of Ethics and Professional Conduct
 18. The trial exam
 19. Summary of the Course

Forma zajęć
W trakcie szkoleń stosowane będą zróżnicowane metody uczenia:

 • praca w podgrupach,
 • prezentacja teorii,
 • dyskusja z grupą,
 • zadania domowe,
 • praca z pytaniami egzaminacyjnymi,
 • zamknięta grupa wsparcia w trakcie i po zakończeniu kursu aż do zadnia egzaminu.

Materiały szkoleniowe
Materiały akredytowane w wersji elektronicznej, zestawy przykładowych pytań egzaminacyjnych i odpowiedzi – bezpłatny dostęp do symulatora PMP, e-dyplom udziału w szkoleniu.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Doświadczenie w zarządzaniu projektami.

Grupa: od 6 do 12 osób
Czas trwania: 35 h (35 PDUs.- – Professional Development Units).

Harmonogram zajęć: formuła on-line. 10 wirtualnych sesji po 3 godziny z trenerem (35 PDUs). Dodatkowe pytania i odpowiedzi z trenerem pomiędzy sesjami i po zakończeniu szkolenia. Zdawalność egzaminu 100% po naszych szkoleniach.

PMBOK, PMI, PMP, CAPM, Project Management Professional, Certified Associate in Project Management, Project Management Institute są zarejestrowanymi znakami towarowymi Project Management Institute, Inc.  Szkolenie autoryzowane -Agile PMO posiada status Project Management Institute Authorized Training Partner® Premier (ATP® Premier).

Egzamin PMP®

Certyfikacja PMP® Aby przystąpić do egzaminu, kandydat musi spełnić określone wymagania. Wymagania PMI®: Dla kandydata z wykształceniem średnim:
 • co najmniej 5 lat /60 miesięcy nierównoległego doświadczenia w zarządzaniu projektami, w tym przynajmniej 7 500 godzin w roli lidera i kierownika
 • 35 godzin szkoleniowych w zakresie zarządzania projektem
Dla kandydata z wykształceniem wyższym:
 • co najmniej 3 lata /36 miesięcy nierównoległego doświadczenia w zarządzaniu projektami, w tym przynajmniej 4 500 godzin w roli lidera i kierownika
 • 35 godzin szkoleniowych w zakresie zarządzania projektem
Egzamin jest realizowany wyłącznie przez Project Management Institute (PMI)®,  rejestracyjna na stronie PMI®. Więcej o certyfikacji PMP® można uzyskać na stronie PMI® oraz w PMP® HandBook. Cena za egzamin: 544 $ (nie jest wliczona w cenę szkolenia).