Szkolenie Przygotowanie do certyfikacji PMP®

Szkolenie przygotowuje do PMP® – jednego z najbardziej rozpoznawalnych i uznawanych certyfikatów na świecie. 100% zdawalność egzaminu po udziale w naszym szkoleniu.

Cel/korzyści szkolenia
Po odbyciu tego szkolenia jego uczestnicy:

 • znają zasady dotyczące certyfikacji PMP®, formę i strukturę egzaminu, typowe pytania,
 • posiadają wiedzę umożliwiającą zdanie egzaminu PMP® – znają opisane w PMBOK® Guide pojęcia, procesy, metody, narzędzia, techniki,
 • posiadają wiedzę w zakresie Project Management Institute® Code of Ethics and Professional Conduct, wymaganego na egzaminie,
 • znają typową konstrukcję pytań egzaminacyjnych, potrafią sprawnie analizować i szybko odczytać sens najtrudniejszych pytań oraz poprawnie odpowiadać na nie, potrafią identyfikować i eliminować niepoprawne odpowiedzi zwłaszcza tam, gdzie poprawna wydaje się więcej niż jedna odpowiedź,
 • dzięki egzaminowi próbnemu są praktycznie zapoznani z tempem egzaminu, skalą trudności pytań, reakcjami swojego organizmu na wysiłek egzaminacyjny oraz potrafią wypracować własną strategię przechodzenia przez egzamin,
 • znają ewentualne luki w swojej wiedzy i potrafią zaplanować dalszą naukę przed egzaminem,
 • są kompleksowo przygotowani do podejścia do egzaminów PMP®.

Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowane jest do osób, które:

 • pragną uzyskać globalny certyfikat PMP®
 • chcą uporządkować i powtórzyć swoją wiedzę pod kątem możliwych pytań egzaminacyjnych PMP®.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do szkolenia
  1. Przedstawienie programu i celów szkolenia.
  2. Zebranie oczekiwań uczestników.
  3. Ustalenie zasad obowiązujących podczas szkolenia.
 2. Test wstępny
  1. Przeprowadzenie testu wstępnego (25 pytań, 30 minut).
  2. Omówienie odpowiedzi, identyfikacja obszarów sprawiających trudności.
 3. Zasady uczestnictwa w egzaminie PMP®
  1. Wymogi certyfikacyjne i zasady ich spełnienia.
  2. Procedura aplikowania na egzamin.
  3. Porady praktyczne związane ze składaniem aplikacji.
  4. Audyt Project Management Institute® – jak się do niego przygotować.
 4. Egzamin PMP®
  1. Specyfika i typowe konstrukcje pytań egzaminacyjnych.
  2. Charakterystyka podejścia PMI do zarządzania projektami ” wnioski na egzamin.
  3. Metody eliminowania niepoprawnych odpowiedzi.
 5. Terminologia PMBOK® Guide. Projekty w organizacji
  1. Projekty, programy, portfele i zarządzanie nimi.
  2. Cykl życia projektu i jego rodzaje.
  3. Projekty w organizacji, typowe formy organizacyjne.
  4. Przypomnienie najważniejszych pojęć.
  5. Runda pytań egzaminacyjnych.
 6. Zarządzanie integracją
  1. Procesy zarządzania integracją – przegląd.
  2. Najważniejsze narzędzia, techniki i metody, wejścia do i wyjścia z procesów.
  3. Przypomnienie najważniejszych pojęć.
  4. Runda pytań egzaminacyjnych z zarządzania integracją.
 7. Zarządzanie zakresem.
  1. Procesy zarządzania zakresem – przegląd.
  2. Najważniejsze narzędzia, techniki i metody, wejścia do i wyjścia z procesów.
  3. Przypomnienie najważniejszych pojęć.
  4. Runda pytań egzaminacyjnych z zarządzania zakresem.
 8. Zarządzanie harmonogramem
  1. Procesy zarządzania harmonogramem – przegląd.
  2. Najważniejsze narzędzia, techniki i metody, wejścia do i wyjścia z procesów.
  3. Przypomnienie najważniejszych pojęć.
  4. Runda pytań egzaminacyjnych z zarządzania harmonogramem.
 9. Zarządzanie budżetem
  1. Procesy zarządzania budżetem – przegląd.
  2. Najważniejsze narzędzia, techniki i metody, wejścia do i wyjścia z procesów.
  3. Przypomnienie najważniejszych pojęć.
  4. Runda pytań egzaminacyjnych z zarządzania budżetem.
 10. Zarządzanie jakością
  1. Procesy zarządzania jakością – przegląd.
  2. Najważniejsze narzędzia, techniki i metody, wejścia do i wyjścia z procesów.
  3. Przypomnienie najważniejszych pojęć.
  4. Runda pytań egzaminacyjnych z zarządzania jakością.
 11. Zarządzanie zasobami w projekcie.
  1. Procesy zarządzania zasobami – przegląd
  2. Najważniejsze narzędzia, techniki i metody, wejścia do i wyjścia z procesów.
  3. Przypomnienie najważniejszych pojęć.
  4. Runda pytań egzaminacyjnych z zarządzania ludźmi
 12. Zarządzanie komunikacją
  1. Procesy zarządzania komunikacją – przegląd.
  2. Najważniejsze narzędzia, techniki i metody, wejścia do i wyjścia z procesów.
  3. Przypomnienie najważniejszych pojęć.
  4. Runda pytań egzaminacyjnych z zarządzania komunikacją.
 13. Zarządzanie ryzykiem
  1. Procesy zarządzania ryzykiem – przegląd
  2. Najważniejsze narzędzia, techniki i metody, wejścia do i wyjścia z procesów.
  3. Przypomnienie najważniejszych pojęć.
  4. Runda pytań egzaminacyjnych z zarządzania ryzykiem.
 14. Zarządzanie zamówieniami
  1. Procesy zarządzania dostawcami – przegląd.
  2. Najważniejsze narzędzia, techniki i metody, wejścia do i wyjścia z procesów.
  3. Przypomnienie najważniejszych pojęć.
  4. Runda pytań egzaminacyjnych z zarządzania zamówieniami.
 15. Zarządzanie interesariuszami
  1. Procesy zarządzania interesariuszami – przegląd.
  2. Najważniejsze narzędzia, techniki i metody, wejścia do i wyjścia z procesów.
  3. Przypomnienie najważniejszych pojęć.
  4. Runda pytań egzaminacyjnych z zarządzania interesariuszami.
 16. Kodeks Project Management Institute® Code of Ethics and Professional Conduct
  1. Najważniejsze wytyczne kodeksu.
  2. Runda pytań egzaminacyjnych z kodeksu etycznego PMI.
 17. Egzamin próbny 
  1. Przeprowadzenie pełnego egzaminu próbnego (200 pytań, 4 godziny)
  2. Sprawdzenie testów, omówienie pytań i obszarów sprawiających trudności.
 18. Podsumowanie szkolenia
  1. Wnioski ze szkolenia.
  2. Omówienie sposobów planowania dalszej nauki uczestników.

Forma zajęć
W trakcie szkoleń stosowane będą zróżnicowane metody uczenia:

 • praca w podgrupach,
 • prezentacja teorii,
 • dyskusja z grupą,
 • zadania domowe,
 • praca z pytaniami egzaminacyjnymi,
 • zamknięta grupa wsparcia w trakcie i po zakończeniu kursu aż do zadnia egzaminu.

Materiały szkoleniowe
Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zestawy pytań egzaminacyjnych i odpowiedzi, dostęp do nagrań wszystkich sesji, dyplom udziału w szkoleniu.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie  praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Znajomość podstawowych  pojęć, procesów, metod i narzędzi opisanych w standardzie PMBOK® Guide. Doświadczenie w zarządzaniu projektami.

Grupa: od 6 do 12 osób
Termin: od 12 stycznia 2022 r. do 30 marca 2022 r. (on-line w każdą środę w godz. 18:30-21:30)
Czas trwania:
formuła on-line. 12 wirtualnych sesji po 3 godziny z trenerem (35 PDUs).
Dodatkowe pytania i odpowiedzi z trenerem pomiędzy sesjami i po zakończeniu szkolenia.
Zdawalność egzaminu 100% po naszych szkoleniach.

PMBOK, PMI, PMP, CAPM, Project Management Professional, Certified Associate in Project Management, Project Management Institute są zarejestrowanymi znakami towarowymi Project Management Institute, Inc.