Szkolenie przygotowanie do egzaminu Project Management Professional (PMP)® I Certified Associate in Project Managment (CAPM)®

Szkolenie w 100% zorientowane jest na egzamin. Zakładamy, że uczestnicy szkolenia znają już podstawowe pojęcia, procesy, metody i narzędzia opisane w PMBOK® Guide, a podczas tego szkolenia nastąpi uporządkowanie tej wiedzy, powtórzenie jej pod kątem możliwych pytań egzaminacyjnych.

Cel szkolenia

 • Zapoznanie się z pojęciami, procesami, metodami i narzędziami opisanymi w globalnym standardzie PMBOK® Guide
 • Poznanie zasad dotyczących certyfikacji PMP®/CAPM®
 • Nabycie wiedzy umożliwiającej zdanie egzaminu PMP®/CAPM®
 • Poszerzenie wiedzy z zarządzania projektami

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Korzystać z globalnego standardu PMBOK® Guide
 • Odpowiadać na pytania egzaminacyjne
 • Wypracować własną strategię do zdania egzaminu
 • Rozpoznać ewentualne luki w swojej wiedzy i zaplanować dalszą naukę przed egzaminem

Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowane jest do osób, które:

 • Pragną uzyskać globalny certyfikat PMP®/CAPM®
 • Chcą uporządkować i powtórzyć swoją wiedzę pod kątem możliwych pytań egzaminacyjnych PMP®/CAPM®
 • Chcą zapoznać się z pojęciami, procesami, metodami i narzędziami opisanymi w globalnym standardzie PMBOK® Guide
 • Pragną poszerzyć wiedzę z zarządzania projektami

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Wprowadzenie do szkolenia
 2. Zasady uczestnictwa w egzaminie PMP®/ CAPM®
 3. Egzamin PMP®/ CAPM®
 4. Test wstępny
 5. Terminologia PMBOK® Guide. Projekty w organizacji
 6. Zarządzanie integracją
 7. Zarządzanie zakresem

Dzień 2

 1. Zarządzanie czasem
 2. Zarządzanie budżetem
 3. Zarządzanie jakością
 4. Zarządzanie ludźmi w projekcie
 5. Zarządzanie komunikacją

Dzień 3

 1. Zarządzanie ryzykiem
 2. Zarządzanie zamówieniami
 3. Zarządzanie interesariuszami
 4. Kodeks PMI: Code of Ethics and Professional Conduct

Forma zajęć
W trakcie szkolenia stosowane będą zróżnicowane metody uczenia:

 • praca w podgrupach,
 • prezentacja teorii,
 • dyskusja z grupą,
 • zadania domowe,
 • praca z pytaniami egzaminacyjnymi.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych lub w wersji elektronicznej, dyplom udziału w szkoleniu, materiały biurowe, podręcznik PMBOK® Guide.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie  praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie warsztatu do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Doświadczenie w zarządzaniu projektami, znajomość podstawowych  pojęć, procesów, metod i narzędzi opisanych w standardzie PMBOK® Guide.

Grupa: od 8 do 16
Czas trwania: 3 dni / 23 h

PMBOK, PMI, PMP, CAPM, Project Management Professional, Certified Associate in Project Management, Project Management Institute są zarejestrowanymi znakami towarowymi Project Management Institute, Inc.