Szkolenie Przywództwo i komunikacja w zespole projektowym

Komunikacja to kluczowy czynnik sukcesu projektu. Sukces projektu zależy również od tego, jaką wiedzą, kompetencjami, umiejętnościami i doświadczeniem dysponują tworzące zespół osoby, jak również od tego, jak te osoby ze sobą wzajemnie kooperują.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przedstawienie pożądanych cech związanych z przywództwem w zespole projektowym, określenie szczególnie pożądanych cech liderów projektów oraz przedstawienie zasad efektywnej komunikacji w zespole i poza nim.
Szkolenie daje odpowiedź na pytanie, które z charakterystyk (predyspozycji, przymiotów osobistych) w zespole projektowym można uznać za szczególnie istotne? Co składa się na zarządzanie komunikacją w zespole projektowym? Jaka forma komunikacji może być uznana za optymalną.

Korzyści dla uczestników
Zapoznanie się z dobrymi praktykami i różnymi stylami przywództwa stosowane przez autorytety w dziedzinie zarządzania.

Adresaci szkolenia
Osoby zainteresowane tematem przywództwa i zarządzania wiedzą i komunikacją w projektach. Obecni i potencjalni kierownicy projektów , członkowie gremiów nadzorczych.

Program szkolenia

Dzień I

 1. Specyfika zespołów projektowych
 2. Struktury i organizacje zespołów projektowych
 3. Wirtualny zespół projektowy – korzyści i zagrożenia
 4. Rekrutacja do zespołu projektowego
 5. Przywództwo w zespole projektowym
 6. Katalog predyspozycji i cech lidera projektu
 7. Efektywność pracy a wielkość zespołu projektowego
 8. Współczesne metody motywacji zespołu – znaczenie motywatorów niematerialnych

Dzień II

 1. Kształtowanie modelu komunikacji w zespole projektowym
  1. komunikacja wewnętrzna
  2. komunikacja zewnętrzna
 2. Kanały komunikacyjne w zespole projektowym
 3. Wykorzystanie portalu projektowego do zarządzania komunikacją
 4. Zarządzanie wiedzą w projekcie
 5. Zespoły międzykulturowe – specyfika komunikacji

Forma zajęć
Szkolenie oprócz teorii uzupełnione jest ćwiczeniami i przykładami ułatwiającymi zrozumienie materiału.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych dla szkoleń stacjonarnych, materiały do ćwiczeń, dyplom udziału w szkoleniu, materiały biurowe. Dla szkoleń w formule zdalnej, wszystkie materiały szkoleniowe są w wersji elektronicznej.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie  praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Brak wymagań.

Grupa: od 6 do 16 osób
Czas trwania: 2 dni / 16 h