Szkolenie RODO to nie R-O-D-E-O

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych podkreśla, że Twoje dane to Twoja sprawa. Niezależnie od uczciwości firmy, której powierzamy swoje dane osobowe, musimy pamiętać, aby zawsze była to decyzja świadoma. Jak radzić sobie z danymi osobowymi na co dzień? Jak bezpiecznie przetwarzać/przekazywać dane osobowe? Podczas szkolenia, uczestnicy znajdą nie tylko odpowiedzi na te pytania, ale przede wszystkim będą mieli możliwość poznać praktyczne aspekty ochrony danych osobowych.

Szkolenie z ochrony danych osobowych dedykowane jest dla pracowników, którzy na co dzień przetwarzają dane klientów, posiadają dostęp do danych klasyfikowanych jako „poufne” lub „wrażliwe” jak również zarządzają systemami przetwarzającymi dane osobowe.

Szkolenie ma charakter wykładu oraz dyskusji, w trakcie której, uczestnicy poznają praktyczne aspekty bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych w świetle nowych regulacji prawnych – RODO.


Cel szkolenia
Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie ochrony przed zagrożeniami z sieci Internet oraz postępowanie z danymi osobowymi zgodnie z nowym rozporządzeniem – RODO.

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • Rozumieli prawne aspekty ochrony danych osobowych w świetle nowej regulacji – RODO
 • Znali praktyczne aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym postępowanie w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych
 • Posiadali praktyczną wiedzę jak należy tworzyć dokumentację bezpieczeństwa zgodnie z nową regulacją – RODO
 • Znali odpowiedzi na pytania dotyczące praktycznej interpretacji wymagań RODO.

Adresaci szkolenia
Szkolenie, prowadzone w formie zamkniętej jest dedykowane osobom, które na co dzień mają dostęp do danych osobowych, w szczególności:

 • Administratorzy Danych
 • Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji
 • Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych
 • Wyższa i średnia kadra kierownicza
 • Kontrolerzy/Audytorzy
 • Pracownicy HR
 • Osoby, które przetwarzają dane w firmie.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do ochrony danych osobowych. Niezbędne definicje i wymagania obligatoryjne w świetle nowej regulacji – RODO .
 2. Najważniejsze zmiany w RODO
  • ustawa i akty wykonawcze,
  • prawa osób, których dane dotyczą,
  • spełnienie obowiązku informacyjnego,
  • upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
  • prowadzenie wymaganych ewidencji i wykazów (prezentacja wzorów dokumentów)
  • zasady bezpiecznego przetwarzania danych osobowych (forma papierowa, elektroniczna, inna)
 3. Rola Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i UODO w zakresie ochrony danych osobowych.
 4. Rola i obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Proces udostępniania danych osobowych
 6. Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim (przykłady niezbędnych zapisów i przykładowy wzór umowy, najlepsze praktyki).
 7. Wymagania dotyczące dokumentacji bezpieczeństwa
 8. Zapewnienie poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych za pomocą sieci komputerowej, urządzeń takich, jak laptop, smartphone, tablet, nośniki danych, itp.
 9. Praktyczne aspekty privacy-by-design, privacy-by-default, risk assessment approach, data impact analysis
 10. Zarządzanie incydentami w zakresie ochrony danych osobowych.
 11. Odpowiedzialność i konsekwencje w zakresie ochrony danych osobowych.

Forma zajęć
Szkolenie składa się z części wykładowej obejmującej teorię i praktyczne przykłady ułatwiające zrozumienie zagadnień bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych, materiały do ćwiczeń, dyplom udziału w szkoleniu, materiały biurowe.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie  praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Brak wymagań

Grupa: od 8 do 16
Czas trwania: 1 dzień / 8 h