Szkolenie Syndrom wypalenia zawodowego

Nowe czasy, nowe wyzwania, nowe kompetencje
Szkolenie jest przeznaczone dla kadry menedżerskiej oraz działów HR i działów szkoleń. Obejmuje wiedzę z zakresu najważniejszych wyzwań na 2024 rok w obszarze szeroko rozumianego wypalenia zawodowego. Sama zmiana podejścia na  Human to Human (H2H) i automatyzacje procesów w oparciu o AI mogą mieć tutaj korzystny wpływ. Według wytycznych WHO Wypalenie Zawodowe zostało sklasyfikowane w ICD 11 jako syndrom wynikający z chronicznego stresu. Wszelkie zagadnienia związane z ochroną zdrowia psychicznego stają się wyzwaniem NR.1 i będą w 2024 bardzo ważnym obszarem szeroko rozumianych zmian. Mogą mieć istotny wpływ na budowanie marki firmy i np. na poprawę efektywności większości procesów w firmie wraz z procesem rekrutacji.

Szkolenie powinno być poprzedzone analizą w wyniku której doprecyzujemy obszary na których mamy skoncentrować warsztaty tak, aby w efekcie mógł powstać harmonogram pracy z opcją podziału zadań dla poszczególnych osób. Szkolenie może mieć różny charakter;

 1. jednodniowej inspiracji z opcją nawet półdniowego spotkania
 2. pełnego warsztatu 1 lub 2 dniowego
 3. procesu wdrożeniowego nakierowanego na rozwiązanie problemu

Cel szkolenia
Strategia / plan rozwoju związany z realnym zmniejszeniem skutków wypalenia zawodowego na 2024 rok w oparciu o podejście H2H (Human to Human) wraz z analizą procesów do zautomatyzowania.

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • Lepiej rozumieli poszczególne narzędzia w obszarze wyzwań związanych z syndromem wypalenia zawodowego
 • Znali współczesne możliwości zastosowania automatyzowania procesu szkoleń i zasad e-marketingu w masowej komunikacji z pracownikami w zakresie ochrony zdrowia psychicznego
 • Wiedzieli co dokładnie mają zrobić w kontekście wyzwań na pierwszy kwartał 2024 w związku z syndromem wypalenia zawodowego i szerokiego podejścia do lepszego radzenia sobie ze stresem w oparciu o sprawdzone narzędzia postępowania.

Adresaci szkolenia
Szkolenie jest ukierunkowane na wszystkie osoby z grona kadry menedżerskiej, działów HR i działów szkoleń. Szkolenie może być skierowane do dowolnego obszaru działania firmy: planowania, produkcji, sprzedaży, marketingu, zarządzania.

Program szkolenia

 1. CZASY 4.0 . Główne wyzwania związane ze stresem i syndromem wypalenia zawodowego.
 2. Najczęściej występujące powody wypalenia zawodowego w podziale na poszczególne stanowiska pracy – menedżerskiej, handlowe, HR, szkolenia itp. w działach sprzedaży, produkcji itp.
 3. Jak podejście Human to Human (H2H) i automatyzacje procesów w oparciu o AI mogą wpłynąć na zmniejszenie skutków syndromu wypalenia zawodowego? Nowe czasy, nowe wyzwania, zapotrzebowanie na nowe kompetencje dla HR i dla całej kadry menedżerskiej.
 4. Koncentracja na eliminowaniu czynników zagrażających zdrowiu psychicznemu? Czasy wielkich zmian w zakresie wzrostu czynników stresogennych i jednocześnie wzrostu wiedzy z obszaru konsekwencji i metod radzenia sobie ze stresem, zwiększania motywacji i zadowolenia z życia. Realny wpływ takich działań na markę organizacji. Przegląd współczesnych rozwiązań w tym zakresie.
 5. Automatyzacje procesów szkoleniowych wewnętrzne kursy, komiksy, filmiki i inne.
 6. Dyżurne sesje szybkiego radzenia sobie ze stresem i syndromem wypalenia zawodowego w firmie.
 7. Przegląd najważniejszych kompetencji dla kadry Menedżerskiej w zakresie redukcji czynników zagrażających zdrowiu psychicznemu.
 8. Jakie procesy w zakresie zdrowia psychicznego i syndromu wypalenia zawodowego możemy zautomatyzować w pierwszym kwartale 2024?
 9. Harmonogram działania.

Forma zajęć
Szkolenie oprócz teorii uzupełnione jest ćwiczeniami i przykładami ułatwiającymi zrozumienie materiału.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych, materiały do ćwiczeń, dyplom udziału w szkoleniu, materiały biurowe. Dla szkoleń w formule zdalnej, wszystkie materiały szkoleniowe są w wersji elektronicznej.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne w zakresie szeroko rozumianego radzenia sobie ze skutkami długofalowego stresu. Posiada bogate doświadczenie praktyczne z umiejętnością kaskadowego przekazywania wiedzy w dużych organizacjach. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Brak wymagań

Grupa: od 8 do 16 osób
Czas trwania: 2 dni / 16 h lub proces wdrożenia trwałej zmiany w tym zakresie