Szkolenie wprowadzające do podstaw programowania 2 – algorytmika

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi strukturami danych oraz działaniami na nim. Pozwoli to umiejętnie i optymalnie rozwiązywać zadania i projektować własne algorytmy.

Cel szkolenia
Dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy o algorytmach i ich projektowaniu.

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

  • Znali i rozumieli zastosowania podstawowych struktur danych
  • Znali sposoby rozwiązywania problemów algorytmicznych
  • Byli lepiej przygotowani do rozwiązywania zadań rekrutacyjnych

Adresaci szkolenia
Szkolenie jest ukierunkowane na osoby chcące pogłębić swoją wiedzę na temat programowania, lepiej zrozumieć fundamentalne zależności między strukturami danych i operacjami na nich wykonywanymi.

Program szkolenia

  1. Złożoność pamięciowa i obliczeniowa, notacja wielkiego O
  2. Tablice
  3. Listy
  4. Stosy i kolejki
  5. Drzewa
  6. Rekurencja

Forma zajęć
Szkolenie oprócz teorii uzupełnione jest ćwiczeniami i przykładami ułatwiającymi zrozumienie materiału.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych. Dla szkoleń w formule zdalnej, wszystkie materiały szkoleniowe są w wersji elektronicznej.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie  praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Własny laptop, podstawowa wiedza z programowania.

Grupa: od 8 do 10 osób
Czas trwania: 5 dni / 40 h