Szkolenie Wprowadzenie do projektowania systemów w UML na podstawie modeli BPMN

Celem szkolenia jest połączenie wiedzy w zakresie BPMN z wiedzą dotyczącą języka UML w celu bodowy modelu systemu biznesowego organizacji. Model ten stanowić będzie w przyszłości  podstawę do sprawnego zaprojektowania systemu informatycznego czyli przeprowadzenia tzw. Analizy systemowej w UML. Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie umiał przejść z modelu BPMN do modelu biznesowego w UML, oraz tworzyć model systemu biznesowego w UML Szkolenie stanowi źródło praktycznej wiedzy w zakresie modelowania biznesowego w UML.

Cel szkolenia
Dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy o zależnościach między BPMN i UML.

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • Znali i rozumieli relacje między BPMN a UML
 • Znali i rozumieli zasady modelowania systemów biznesowych i informatycznych
 • Potrafili minimalizować koszty przy prowadzeniu projektów związanych z projektowaniem systemów

Adresaci szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla osób uczestniczących w projektach związanych z projektowaniem systemów biznesowych lub informatycznych.

Program szkolenia

 1. Procesy biznesowe
 2. Mapa a model procesu biznesowego
 3. Cele modelowania procesów
  1. Modele na potrzeby usprawnienia
  2. Modele na potrzeby implementacji systemów IT
 4. Przypomnienie podstawowych elementów BPMN
 5. BPMN a UML
 6. Modele systemów w UML
  1. Model systemu biznesowego
  2. Model systemu informatycznego
  3. Model integracji systemów
 7. Diagram a model
 8. Perspektywa zewnętrzna i wewnętrzna modelu systemu biznesowego
  1. Zależności między modelem BPMN i modelem UML
  2. Typy diagramów UML stosowanych w perspektywach modelu systemu biznesowego
  3. Przypomnienie elementów stosowanych na wykorzystywanych diagramach UML
  4. Czytanie i konstruowanie diagramów
 9. Wspólna budowa modelu systemu biznesowego
 10. Samodzielne ćwiczenia z budowy modelu systemu biznesowego
 11. Zbieranie i prezentowanie wymagań funkcjonalnych (SysML – opcjonalnie)
  1. Metody dokumentowania wymagań
  2. Elementy diagramu wymagań
  3. Związki pomiędzy wymaganiami
  4. Analiza porównawcza zależności

Forma zajęć
Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych lub w wersji elektronicznej, materiały do ćwiczeń, dyplom udziału w szkoleniu, materiały biurowe.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie  praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Znajomość notacji BPMN i języka UML na poziomie podstawowym

Grupa: od 8 do 12 osób
Czas trwania: 2 dni / 16 h