Szkolenie Zarządzanie projektami w praktyce z elementami AGILE

Szkolenie przeznaczone zarówno dla początkujących jak i doświadczonych kierowników projektu, którzy chcieliby uporządkować swoją wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz wszystkich, którzy pracują w zespołach projektowych. Dyrektorom i kierownikom wyższego szczebla odpowiedzialnym za wdrożenie zarządzania projektami udział w szkoleniu pomoże dokonać wyboru odpowiedniego podejścia oraz odpowiednich narzędzi i technik.

Cel szkolenia

 • Zapoznanie się uczestników z cyklem życia projektu oraz procesami zarządzania projektami zgodnie z PMBOK® Guide i Agile (Scrum)
 • Zapoznanie się z narzędziami i technikami zarządzania projektami oraz tworzenia dokumentacji projektowej – PMBOK® Guide i Agile (Scrum)
 • Zrozumienie roli Project Managera oraz rozwinięcie umiejętności miękkich niezbędnych w pracy Project Managera.

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • zastosować narzędzia i techniki zarządzania projektami
 • tworzyć dokumentację projektową niezbędną do efektywnej realizacji projektu
 • zastosować umiejętności miękkie kluczowe dla Project Managera.

Adresaci szkolenia

 • Kierownicy projektu
 • Członkowie zespołów projektowych, w tym zespołów agilowych
 • Kadra zarządzająca zainteresowana wdrożeniem procesu zarządzania ryzykiem projektowym w organizacji.

Program szkolenia

 1. Wstęp do zarządzania projektami
 • Definicje zarządzania projektami
 • Czynniki wpływające na sukces projektu
 • Rola project managera vs pozostałe role w projekcie
 • Przywództwo w zarządzaniu projektami
 • Profil project managera
 • Relacja między strukturą organizacyjną firmy, a realizacją projektów
 • Kontekst projektu: kultura organizacyjna i inne
 • Cykl życia projektu/ grupy procesowe zgodnie z PMBOK® Guide
 • Wprowadzenie do Agile – Scrum
 1. Procesy rozpoczęcia
 • Dokument rozpoczynający projekt – Karta Projektu
 • Elementy Karty Projektu
 • Wprowadzenie do zarządzania interesariuszami w projekcie
 • Identyfikacja interesariuszy w projekcie
 • Ocena interesariuszy
 1. Procesy planowania
 • Zbieranie wymagań/ tworzenie epik i historyjek
 • Definiowanie zakresu projektu/ Planowanie sprintu (Sprint Planning Meeting)
 • Struktura Podziału Prac (Work Breakdown Structure)/ Podział zadań
 • Harmonogram projektu / Priorytetyzacja Rejestru, Poker (Sprint Planning Meeting)
 • Szacowanie kosztów w projekcie / Poker
 • Przygotowanie budżetu
 • Planowanie jakości / Stworzenie definicji „wykonany”
 • Planowanie zasobów ludzkich
 • Komunikacja w projekcie (Plan Komunikacji)/ Tablica zadań (Taskboard)
 • Zarządzanie zamówieniami (planowanie zaopatrzenia)
 • Ryzyko w projekcie
  • planowanie
  • identyfikacja
  • klasyfikacja
  • pomiar
  • planowanie metod reakcji na ryzyko
 1. Procesy Realizacji i Kontroli
 • Zarządzanie zespołem projektowym/ „Swarning”, codzienne spotkania scrumowe
 • Zmiany w projekcie/ Zarządzanie Rejestrem Produktu
 • Monitorowanie i kontrola prac projektowych/ Tablice zadań, Wykresy spalania (Taskboards, Burnup& Burndown charts)
 • Weryfikacja i kontrola zakresu/ Przegląd Sprintu & zarządzanie Rejestrem Produktu
 • Kontrola harmonogramu/ Codzienne spotkania scrumowe
 • Kontrola kosztów
 • Zarządzanie jakością w projekcie/ Walidacja zgodnie z definicją „wykonane”
 • Dystrybucja informacji, zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy i raportowanie postępów prac / Tablice zadań (Taskboards)
 • Monitorowanie i kontrola ryzyk/ Codzienne spotkania scrumowe
 • Zarządzanie zamówieniami: gromadzenie i wybór ofert, administrowanie kontraktami
 1. Procesy zamykania projektu
 • Zamykanie projektu lub fazy
 • Zamykanie kontraktu
 • Plan zarządzania deficytami
 • Zbieranie doświadczeń – „lesson learned”
 • Świętowanie sukcesu

Forma zajęć
Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatu w połączeniu z krótkimi wykładami. Zostaną zastosowane następujące metody i narzędzia: prezentacja multimedialna, krótkie wykłady, dyskusje grupowe, studia przypadków, ćwiczenia w parach i małych grupach.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych lub w wersji elektronicznej, materiały do ćwiczeń, dyplom udziału w szkoleniu, materiały biurowe.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie  praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie warsztatu do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Brak wymagań

Grupa: od 8 do 16
Czas trwania: 3 dni / 24 h