Szkolenie Zarządzanie projektami w praktyce

Szkolenie przeznaczone zarówno dla początkujących jak i doświadczonych kierowników projektu, którzy chcieliby uporządkować swoją wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz wszystkich, którzy pracują w zespołach projektowych. Dyrektorom i kierownikom wyższego szczebla odpowiedzialnym za wdrożenie zarządzania projektami udział w szkoleniu pomoże dokonać wyboru odpowiedniego podejścia oraz odpowiednich narzędzi i technik.

Cel szkolenia

 • Zapoznanie się uczestników z cyklem życia projektu oraz procesami zarządzania projektami i w oparciu o standard Project Management Institute (PMI) PMBOK® Guide
 • Zapoznanie się z narzędziami i technikami zarządzania projektami
 • Zrozumienie roli Kierownika Projektu oraz rozwinięcie umiejętności miękkich niezbędnych w pracy w projekcie.

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Zastosować narzędzia i techniki zarządzania projektami
 • Tworzyć dokumentację projektową niezbędną do efektywnej realizacji projektu
 • Zastosować umiejętności miękkie kluczowe dla Kierownika Projektu.

Adresaci szkolenia
Kierownicy projektu, członkowie zespołów projektowych, w tym zespołów agilowych, kadra zarządzająca odpowiedzialna za wdrożenie zarzadzania projektami w organizacji.

Program szkolenia

1. Wstęp do zarządzania projektami

 • Jak pracujemy? kontrakt zespołu
 • Definicje zarządzania projektami
 • Rola Project Managera vs. pozostałe role w projekcie
 • Przywództwo w zarządzaniu projektami
 • Profil project managera
 • Cykle życia projektu

2. Rozpoczęcie projektu

 • Po co to robimy? Wspólna wizja
 • Co chcę osiągnąć i jak to zweryfikuję? Cele SMART
 • Z kim to robimy? Interesariusze
 • Zarządzanie rozwojem produktu poprzez wartość
 • Czy w to wchodzimy? Karta Projektu

3. Planowanie projektu

 • Jakie mamy potrzeby? Wymagania w projekcie
 • Co chcemy zrobić? Struktura Podziału Prac i Rejestr Produktu
 • Na kiedy, kto i ile to kosztuje? Szacowanie
 • Harmonogram projektu, czy tablica zadaniowa?
 • Budżet projektu
 • Jakość w projekcie
 • Zasoby w projekcie
 • Role i odpowiedzialności
 • Komunikacja w projekcie – Plan Komunikacji
 • Jakie są szanse i zagrożenia? Ryzyko w projekcie

4. Realizacja i monitorowanie projektu

 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Zmiany w projekcie
 • Monitorowanie postępów prac projektowych – tablice zadaniowe, wykresy spalania
 • Kontrola harmonogramu, kosztów i monitorowanie ryzyka
 • Dystrybucja informacji, zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy i raportowanie
  postępów prac / Tablice zadaniowe

5. Zakończenie projektu

 • Zamykanie projektu lub fazy
 • Zbieranie doświadczeń – „lesson learned”
 • Świętowanie sukcesu

6. Podsumowanie szkolenia

Forma zajęć
Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatu w połączeniu z krótkimi wykładami. Zostaną zastosowane następujące metody i narzędzia: prezentacja multimedialna, krótkie wykłady, dyskusje grupowe, studia przypadków, ćwiczenia w parach i małych grupach.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych, materiały do ćwiczeń-szablony i narzędzia do wykorzystania po warsztacie, dyplom udziału w szkoleniu, lista rekomendacji: książki, artykuły, podcasty itp. , materiały biurowe. Dla szkoleń w formule zdalnej, wszystkie materiały szkoleniowe są w wersji elektronicznej.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie  praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie warsztatu do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Brak wymagań

Grupa: od 8 do 16 osób
Czas trwania: 2 dni / 12 h (12 PDUs. – Professional Development Units)

PMBOK, PMI, PMP, CAPM, Project Management Professional, Certified Associate in Project Management, Project Management Institute są zarejestrowanymi znakami towarowymi Project Management Institute, Inc. AgilePMO, posiada status Project Management Institute Authorized Training Partner® Premier (ATP® Premier).