Szkolenie Zarządzanie projektami w praktyce

Szkolenie przeznaczone zarówno dla początkujących jak i doświadczonych kierowników projektu, którzy chcieliby uporządkować swoją wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz wszystkich, którzy pracują w zespołach projektowych. Dyrektorom i kierownikom wyższego szczebla odpowiedzialnym za wdrożenie zarządzania projektami udział w szkoleniu pomoże dokonać wyboru odpowiedniego podejścia oraz odpowiednich narzędzi i technik.

Cel szkolenia

 • Zapoznanie się uczestników z cyklem życia projektu oraz procesami zarządzania projektami i w oparciu o standard Project Management Institute (PMI) PMBOK® Guide
 • Zapoznanie się z narzędziami i technikami zarządzania projektami
 • Zrozumienie roli Kierownika Projektu oraz rozwinięcie umiejętności miękkich niezbędnych w pracy w projekcie.

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Zastosować narzędzia i techniki zarządzania projektami
 • Tworzyć dokumentację projektową niezbędną do efektywnej realizacji projektu
 • Zastosować umiejętności miękkie kluczowe dla Kierownika Projektu.

Adresaci szkolenia
Kierownicy projektu, członkowie zespołów projektowych, w tym zespołów agilowych, kadra zarządzająca odpowiedzialna za wdrożenie zarzadzania projektami w organizacji.

Program szkolenia

1. Wstęp do zarządzania projektami

 • Jak pracujemy? kontrakt zespołu
 • Definicje zarządzania projektami
 • Rola Project Managera vs. pozostałe role w projekcie
 • Przywództwo w zarządzaniu projektami
 • Profil project managera
 • Cykle życia projektu

2. Rozpoczęcie projektu

 • Po co to robimy? Wspólna wizja
 • Co chcę osiągnąć i jak to zweryfikuję? Cele SMART
 • Z kim to robimy? Interesariusze
 • Zarządzanie rozwojem produktu poprzez wartość
 • Czy w to wchodzimy? Karta Projektu

3. Planowanie projektu

 • Jakie mamy potrzeby? Wymagania w projekcie
 • Co chcemy zrobić? Struktura Podziału Prac i Rejestr Produktu
 • Na kiedy, kto i ile to kosztuje? Szacowanie
 • Harmonogram projektu, czy tablica zadaniowa?
 • Budżet projektu
 • Jakość w projekcie
 • Zasoby w projekcie
 • Role i odpowiedzialności
 • Komunikacja w projekcie – Plan Komunikacji
 • Jakie są szanse i zagrożenia? Ryzyko w projekcie

4. Realizacja i monitorowanie projektu

 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Zmiany w projekcie
 • Monitorowanie postępów prac projektowych – tablice zadaniowe, wykresy spalania
 • Kontrola harmonogramu, kosztów i monitorowanie ryzyka
 • Dystrybucja informacji, zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy i raportowanie
  postępów prac / Tablice zadaniowe

5. Zakończenie projektu

 • Zamykanie projektu lub fazy
 • Zbieranie doświadczeń – „lesson learned”
 • Świętowanie sukcesu

6. Podsumowanie szkolenia

Forma zajęć
Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatu w połączeniu z krótkimi wykładami. Zostaną zastosowane następujące metody i narzędzia: prezentacja multimedialna, krótkie wykłady, dyskusje grupowe, studia przypadków, ćwiczenia w parach i małych grupach.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych, materiały do ćwiczeń-szablony i narzędzia do wykorzystania po warsztacie, dyplom udziału w szkoleniu, lista rekomendacji: książki, artykuły, podcasty itp. , materiały biurowe. Dla szkoleń w formule zdalnej, wszystkie materiały szkoleniowe są w wersji elektronicznej.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie  praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie warsztatu do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Brak wymagań

Grupa: od 8 do 16 osób
Czas trwania: 2 dni / 12 h (12 PDUs. – Professional Development Units)

PMBOK, PMI, PMP, CAPM, Project Management Professional, Certified Associate in Project Management, Project Management Institute są zarejestrowanymi znakami towarowymi Project Management Institute, Inc.