Warsztat Agile w praktyce-przygotowanie do certyfikacji Professional Scrum Master (PSM I) i (PSPO I)

Praktyczny warsztat, który zaznajamia z elementami Scrum oraz narzędziami pracy zwinnej. Przygotowuje do egzaminu Professional Scrum Master (PSM I) i Professional Scrum Product Owner (PSPO I).

Cel warsztatu

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • Przeprowadzać spotkania Scrum (Planistyczne, Codzienny Scrum, Przegląd Scrum, Retrospektywę)
 • Szacować złożoność zadań
 • Planować czas realizacji zadań i projektu stosując podejście zwinne
 • Funkcjonować w samoorganizujących się zespołach Scrum
 • Scharakteryzować elementy Scrum (artefakty, spotkania, role)
 • Planować i szacować złożoność w Scrumie
 • Wykorzystywać narzędzia pracy zwinnej
 • Będą gotowi do przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego PSM I i PSPO I

Adresaci warsztatu
Warsztat przeznaczony dla przyszłych i obecnych Scrum Masterów, Product Ownerów, a także dla Kierowników Projektów i Liderów Zespołów przygotowujących się do pełnienia roli Scrum Mastera oraz Product Ownera. Dla członków zespołów Scrumowych, menedżerów i członków zespołów projektowych. Dla tych, którzy są zainteresowani zastosowaniem scrum w praktyce i przygotowaniem do egzaminu Professional Scrum Master I (PSM-I) i Professional Scrum Product Owner I (PSPO-I).

Program warsztatu:

 • Wprowadzenie do Agile, w tym wartości, Manifest Agile i pryncypia
 • Agile a podejście tradycyjne
 • Teoria i podstawy Scruma
 • Zespół w Scrumie
  • Role w Scrumie
  • Scrum Master
  • Product Owner
  • Zespół Developerski
  • Samoorganizacja
 • Artefakty w Scrumie
 • Wydarzenia w Scrumie
 • Metryki
 • Planowanie i szacowanie:
  • Okna czasowe, planowanie kroczące, MMF
  • Analiza w oparciu o wartość
  • Dekompozycja i ustalanie priorytetów w oparciu o wartość
  • Estymowanie złożoności zadań / pracy
  • Velocity vs Capacity Zespołów Developerskich
 • Monitorowanie postępów prac w Scrumie
 • Zarządzanie rozwojem produktu poprzez wartość
 • Przygotowanie do egzaminu PSM-I i PSPO-I

Forma zajęć
Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatu połączonego z krótkimi wykładami. Wykorzystywana będzie zasada efektywnego uczenia się dorosłych według cyklu Kolba (doświadczenie – refleksja – teoria – planowanie). Zostaną zastosowane następujące metody i narzędzia: prezentacja multimedialna, krótkie wykłady, dyskusje grupowe, studia przypadków, ćwiczenia w grupach i inne.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych, dyplom udziału w szkoleniu, materiały biurowe. Dla szkoleń w formule zdalnej, wszystkie materiały szkoleniowe są w wersji elektronicznej.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie  praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Brak wymagań

Grupa: od 6 do 16 osób
Czas trwania: 2 dni / 12 h  (12 PDUs. – Professional Development Units)

PMBOK, PMI, PMP, CAPM, Project Management Professional, Certified Associate in Project Management, Project Management Institute są zarejestrowanymi znakami towarowymi Project Management Institute, Inc. AgilePMO, posiada status Project Management Institute Authorized Training Partner® Premier (ATP® Premier).

Egzamin Professional Scrum Master I (PSM-I)

Czas trwania egzaminu to 60 min. Test wielokrotnego wyboru składający się z 80 pytań. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 85% poprawnych odpowiedzi. Egzamin Professional Scrum Master I (PSM I) jest w języku angielskim i prowadzony przez jednostkę akredytującą Scrum.org w formie nadzorowanego egzaminu online (proctored online exam). Uczestnik otrzymuje od ProviLogic voucher na egzamin online. Voucher ważny bezterminowo, aż do momentu jego użycia. Uczestnik zapisuje się na dogodny dla siebie termin egzaminu. Certyfikat nie wymaga odnowienia, jest bezterminowy. Voucher na egzamin jest dodatkowo płatny za jedno podejście, dostępny podczas zgłoszenia na szkolenie.