Warsztat Agile w praktyce- przygotowanie do certyfikacji Professional Scrum Master (PSM I)

Praktyczny warsztat, który zaznajamia z elementami Scrum oraz narzędziami pracy zwinnej. Przygotowuje do egzaminu Professional Scrum Master (PSM I).

Cel warsztatu

 • Poznanie elementów Scrum (artefakty, wydarzenia, role) oraz narzędzi pracy zwinnej
 • Poznanie dynamiki zespołów samoorganizujących się oraz mechanizmów zarządzania i motywacji
 • Przygotowanie do egzaminu Professional Scrum Master I (PSM-I)

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • Przeprowadzać spotkania Scrum (Planistyczne, Codzienny Scrum, Przegląd Scrum, Retrospektywę)
 • Szacować złożoność zadań
 • Planować czas realizacji zadań i projektu stosując podejście zwinne
 • Funkcjonować w samoorganizujących się zespołach Scrum
 • Scharakteryzować elementy Scrum (artefakty, spotkania, role)
 • Planować i szacować złożoność w Scrumie
 • Wykorzystywać narzędzia pracy zwinnej
 • Będą gotowi do przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego PSM I

Adresaci warsztatu
Warsztat przeznaczony dla przyszłych i obecnych Scrum Masterów, Product Ownerów, a także dla Kierowników Projektów i Liderów Zespołów przygotowujących się do pełnienia roli Scrum Mastera oraz Product Ownera. Dla członków zespołów Scrumowych, menedżerów i członków zespołów projektowych. Dla tych, którzy są zainteresowani zastosowaniem scrum w praktyce i przygotowaniem do egzaminu Professional Scrum Master (PSM I).

Program warsztatu:

 • Wprowadzenie do Agile, w tym wartości, Manifest Agile i pryncypia
 • Agile a podejście tradycyjne
 • Teoria i podstawy Scruma
 • Zespół w Scrumie
  • Role w Scrumie
  • Scrum Master
  • Product Owner
  • Zespół Developerski
  • Samoorganizacja
 • Artefakty w Scrumie
 • Wydarzenia w Scrumie
 • Metryki
 • Planowanie i szacowanie:
  • Okna czasowe, planowanie kroczące, MMF
  • Analiza w oparciu o wartość
  • Dekompozycja i ustalanie priorytetów w oparciu o wartość
  • Estymowanie złożoności zadań / pracy
  • Velocity vs Capacity Zespołów Developerskich
 • Monitorowanie postępów prac w Scrumie
 • Narzędzia i gry w Agile
 • Przygotowanie do egzaminu PSM-I

Forma zajęć

 • Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatu połączonego z krótkimi wykładami. Wykorzystywana będzie zasada efektywnego uczenia się dorosłych według cyklu Kolba (doświadczenie – refleksja – teoria – planowanie)
 • Zostaną zastosowane następujące metody i narzędzia: prezentacja multimedialna, krótkie wykłady, dyskusje grupowe, studia przypadków, ćwiczenia w grupach i inne

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych lub w wersji elektronicznej, dyplom udziału w szkoleniu.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie  praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Brak wymagań

Grupa: od 6 do 16 osób
Czas trwania: 2 dni / 12 h