Warsztat przygotowujący do roli Agile Coacha

Cel warsztatu
Dzięki warsztatom uczestnicy:

 • Zapoznają się z rolą Agile Coacha
 • Będą potrafili ocenić swoje kompetencje, poznać luki oraz zaplanować dalszy rozwój
 • Będą potrafili zastosować praktyki i techniki niezbędne w pracy Agile Coach

Adresaci warsztatu
Warsztat jest przeznaczony dla osób przygotowujących się do roli Agile Coacha oraz wszystkich osób chcących zdobyć lub podnieść swoje kompetencje w zakresie.

Program warsztatu

Część pierwsza – ZACZNIJ OD SIEBIE

 1. Dlaczego Agile Coaching?
  1.   Otoczenie biznesowe
  1.2.   Wprowadzenie do Spirali Dynamicznej Graves’a
 2. Agile Coaching – kontekst
  1. Być vs. Działać
  2.2. Rola Agile Coacha
 3. Zespół sukcesu
  1. Efektywny zespół – ustalenie oczekiwań
  3.2. Metafory
 4. Samoświadomość
  1. Jak rozwiązuję konflikty?
  4.2. Czy porozumiewam się bez przemocy?
  4.3. Czy działam w służbie innych? – przywództwo służebne
  4.4. Tu i teraz – codzienne praktyki
  4.5. Kiedy mówić, a kiedy słuchać
  4.6. Bądź przykładem – wspieraj i rozwijaj siebie
 5. Dostosowanie stylu coachingowego
  1. Etapy rozwoju zwinnego zespołu
  5.2. Style coachingowe
  5.3.   Dopasowanie stylu coachingowego do etapu rozwoju zespołu

Część druga – 6 RÓL AGILE COACHA – NAJLEPSZE PRAKTYKI

 1. Coach i Mentor
 2. Facylitator
 3. Nauczyciel
 4. Rozwiązujący problemy
 5. Nawigator konfliktu
 6. Dyrygent współpracy

Warsztat w drugiej części, powinien bazować na case study organizacji.

Forma zajęć
Szkolenie oprócz teorii uzupełnione jest ćwiczeniami i przykładami ułatwiającymi zrozumienie materiału.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych, materiały do ćwiczeń, dyplom udziału w szkoleniu, materiały biurowe. Dla szkoleń w formule zdalnej, wszystkie materiały szkoleniowe są w wersji elektronicznej.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie  praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa:
Znajomość metod zwinnych.

Grupa: od 8 do 10 osób
Czas trwania: 4 dni / 32 h