Warsztat The Project from Hell

Znudzony tradycyjnymi szkoleniami? Weź udział w ratowaniu „Project from Hell”. Podczas warsztatu moderowanego przez doświadczonego eksperta zarządzania projektami, wyprowadzisz zagrożony projekt z kryzysu. Warsztat na licencji Petera Taylora i Michaela Finera, autorów książki „The lazy project manager and the Project from Hell”.

Cel warsztatu

 • Zapoznanie się uczestników z kluczowymi czynnikami sukcesu/porażki projektu
 • Analiza błędów oraz zaproponowanie rozwiązań
 • Rozwinięcie umiejętności miękkich niezbędnych w pracy zespołowej oraz w stresie związanym z presją czasu

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • lepiej zrozumieć kluczowe czynniki sukcesu projektu w odniesieniu do swojego otoczenia
 • zdiagnozować problemy w swoich projektach i zastosować odpowiednie rozwiązania
 • zastosować umiejętności miękkie kluczowe w pracy zespołowej

Adresaci warsztatu

Warsztat przeznaczony jest zarówno dla tych, którzy na co dzień pracują w projektach, jak i tych którzy okazjonalnie są w nie zaangażowani. Dyrektorom i kierownikom wyższego szczebla odpowiedzialnym za wdrożenie zarządzania programami i portfelami pozwoli zrozumieć ryzyka oraz procesy związane z wdrożeniem. Osobom pracującym w biurach projektowych (PMOs) uświadomi wartość PMO.  Doświadczonym ekspertom zarządzania projektami pomoże porównać codzienne praktyki i efekty z tymi ze scenariusza, a osobom bez doświadczenia projektowego pozwoli uświadomić z jakimi problemami mogą się spotkać w projekcie i co można zrobić, aby im zapobiec.

Program warsztatu

 • Wprowadzenie do warsztatu/ poznanie się
 • Kluczowe czynniki sukcesu/porażki w projekcie – dyskusja
 • Wprowadzenie do „The Project from Hell”
 • Analiza scenariusza przez zespoły
 • Analiza otrzymywanych informacji dot. poszczególnych faz projektu
 • Diagnoza problemów na poszczególnych etapach projektu
 • Przygotowanie rekomendacji  wyjścia z kryzysu w formie prezentacji
 • Przedstawienie problemów i rozwiązań – prezentacje zespołów
 • Analiza 5 kluczowych problemów w projekcie IT (wg. Standish Group) – prezentacja. Alternatywnie, w przypadku warsztatu w formule zamkniętej, omówienie „case study” klienta
 • Podsumowanie i zakończenie

Forma zajęć
Warsztat jest prowadzony w formie interaktywnej. Uczestnicy w grupach analizują scenariusz projektowy pod kątem popełnionych błędów na poszczególnych etapach projektu,  a następnie proponują pakiet rekomendacji wyprowadzenia projektu z kryzysu. 

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych, materiały do ćwiczeń, dyplom udziału w szkoleniu, materiały biurowe. Dla szkoleń w formule zdalnej, wszystkie materiały szkoleniowe są w wersji elektronicznej.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne poparte kilkuletnią praktyką oraz bardzo duże doświadczenie dydaktyczne. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Brak wymagań 

Grupa: od 8 do 16 osób
Czas trwania: 1 dzień/ 8 h