Warsztat Zarządzanie ryzykiem projektowym w praktyce – PMBOK®GUIDE/AGILE

Ryzyko jest nieodłącznym elementem każdego projektu, a efektywne nim zarządzanie jest kluczem do sukcesu zarówno projektu jak i całego biznesu. Podczas warsztatu zostanie przedstawiony proces, omówione zostaną najbardziej problematyczne aspekty zarządzania ryzykiem oraz zaproponowane praktyczne rozwiązania dla najtrudniejszych elementów  procesu. W części warsztatu prowadzonego w formie gry zespołowej, zaprezentowany zostanie szereg praktycznych narzędzi i technik oraz możliwość przećwiczenie niektórych z nich.

Cel warsztatu

 • Zapoznanie się uczestników z koncepcją i procesem zarządzania ryzykiem w projekcie
 • Zapoznanie się z narzędziami i technikami zarządzania ryzykiem w projektach z wykorzystaniem gry zespołowej
 • Zmotywowanie do wdrożenia koncepcji w życie

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • Zidentyfikować i opisać ryzyka oraz zrozumieć problemy związane z tym etapem
 • Oszacować ryzyka: określić ich skalę oraz zrozumieć wpływ
 • Przygotować realistyczne odpowiedzi na ryzyko
 • Korzystać z narzędzi efektywnego zarządzania ryzykiem
 • Zrozumieć koncepcję i proces zarządzania ryzykiem

Adresaci warsztatu

 • Kierowników projektu
 • Członków zespołów projektowych, w tym zespołów agilowych
 • Kadry zarządzającej zainteresowanej wdrożeniem procesu zarządzania ryzykiem projektowym w organizacji

Program warsztatu

 1. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem
 • Kluczowe pojęcia: niepewność, ryzyko, zagrożenie i szansa, tolerancja
 • Proces zarządzania ryzykiem
 • Korzyści wynikające z wdrożenia procesu oraz jak je mierzyć
 • Rola moderatora procesu zarządzania ryzykiem
 • Moderowanie procesu zarządzania ryzykiem
 1. Planowanie (Zaplanuj podróż)
 • Rozważ koszty, konsekwencje, kontekst i wybory
 • Czy kupujemy kawę, sofę, samochód, a może dom? Jakie podejście jest najlepsze?
 • Depozyt i opłaty bankowe – zrozumienie ryzyka
 1. Identyfikacja ryzyka (Znajdź przyjaciół i wrogów)
 • Ryzyko, czy nie ryzyko? Zastosowanie odpowiedniego języka
 • Jak zidentyfikować ryzyko – narzędzia i techniki
 • Analiza SWOT
 • Analiza ograniczeń i założeń
 • Struktura Podziału Ryzyka (Risk Breakdown Structure)
 • Identyfikacja zagrożeń – „Doomsday Clock”
 • Identyfikacja szans – „Karma Day”
 1. Ocena ryzyka
 • Problemy z oceną ryzyka
 • Matryca Prawdopodobieństwa i Skutku
 • Wywieś ogłoszenie (Analiza jakościowa)
 • poszukujemy inwestorów i wzywamy na pomoc (klasyfikacja i wizualizacja szans i zagrożeń)
 • kategoryzacja („Tug of War”)
 • Dzisiejsza prognoza (Analiza ilościowa)
 • kolejny wydany dolar („Dragons Den”)
 • symulacje („Battle Bots”)
 1. Realistyczne odpowiedzi (Wtryskiwacz Rejestru Produktu)
 • Plan reakcji na ryzyko – cel
 • Plan reakcji na ryzyko – narzędzia i techniki
 • Strategie reakcji na ryzyko („Junction Function”)
 • Metoda Crawforda
 • Porównanie oczekiwanej wartości pieniężnej (EMV) do zwrotu z inwestycji (ROI)
 • Zaangażowanie klienta / Właściciela Produktu
 • Dodaj historyjki wynikające z planu reakcji na ryzyko do Rejestru Produkt
 1. Monitorowanie i kontrola (Radar Ryzyka)
 • Wykresy spalania ryzyka
 • Retrospektywa – ocena efektywności Planu Zarządzania Ryzykiem
 • „Opłucz i Powtórz” – przegląd procesu zarządzania ryzykiem
 • Inne techniki monitorowania i kontroli ryzyka – dyskusja
 1. Podsumowanie warsztatu

Forma zajęć
Warsztat będzie prowadzony w formie gry zespołowej połączonej z krótkimi wykładami. Wykorzystywana będzie zasada efektywnego uczenia się dorosłych według Cyklu Kolba (doświadczenie – refleksja – teoria – planowanie). Zostaną zastosowane następujące metody i narzędzia: prezentacja multimedialna, film, krótkie wykłady, dyskusje grupowe, studia przypadków, ćwiczenia w grupach z wykorzystaniem technik kreatywnego myślenia i inne.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych lub w wersji elektronicznej,  materiały do ćwiczeń, dyplom udziału w warsztacie, materiały biurowe

Prowadzenie warsztatu
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Z najwyższą starannością, dostosujemy prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Podstawy zarządzania projektami

Grupa: od 8 do 16
Czas trwania: 2 dni / 16 h

PMBOK, PMI, PMP, CAPM, Project Management Professional, Certified Associate in Project Management, Project Management Institute są zarejestrowanymi znakami towarowymi Project Management Institute, Inc.