Warsztat Zarządzanie ryzykiem projektowym w praktyce

Ryzyko jest nieodłącznym elementem każdego projektu, a efektywne nim zarządzanie jest kluczem do sukcesu zarówno projektu jak i całego biznesu. Podczas warsztatu zostanie przedstawiony proces, omówione zostaną najbardziej problematyczne aspekty zarządzania ryzykiem oraz zaproponowane praktyczne rozwiązania dla poszczególnych jego etapów. Podczas warsztatu przećwiczysz praktyczne narzędzia i techniki, z których chętnie korzystają efektywne zespoły, a dzięki którym zarządzanie ryzykiem nie będzie już nudne.

Cel warsztatu

 • Zapoznanie się uczestników z koncepcją i procesem zarządzania ryzykiem w projekcie
 • Zapoznanie się z narzędziami i technikami zarządzania ryzykiem w projektach oraz tworzenia dokumentacji projektowej
 • Zmotywowanie do wdrożenia koncepcji w życie.

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • Zidentyfikować i opisać ryzyka oraz zrozumieć problemy związane z tym etapem
 • Oszacować ryzyka: określić ich skalę oraz zrozumieć wpływ
 • Przygotować realistyczne odpowiedzi na ryzyko
 • Korzystać z narzędzi efektywnego zarządzania ryzykiem
 • Zrozumieć koncepcję i proces zarządzania ryzykiem.

Adresaci warsztatu
Kierownicy projektów. członkowie zespołów projektowych, kadra zarządzająca zainteresowana wdrożeniem procesu zarządzania ryzykiem projektowym w organizacji.

Program warsztatu

1. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem

 • Kluczowe pojęcia: niepewność, ryzyko, zagrożenie i szansa, tolerancja
 • Proces zarządzania ryzykiem

2. Identyfikacja ryzyka (Znajdź przyjaciół i wrogów)

 • Ryzyko, czy nie ryzyko? Zastosowanie odpowiedniego języka
 • Jak zidentyfikować ryzyko – narzędzia i techniki
 • Analiza SWOT
 • Analiza ograniczeń i założeń

3. Ocena ryzyka

 • Analiza jakościowa
 • Analiza ilościowa
 • Problemy z oceną ryzyka

4. Realistyczne rozwiązania

 • Plan reakcji na ryzyko – narzędzia i techniki
 • Strategie reakcji na ryzyko negatywne – zagrożenia
 • Strategie reakcji na ryzyko pozytywne

5. Monitorowanie ryzyka

6. Podsumowanie warsztatu.

Forma zajęć
Warsztat będzie prowadzony w formie gry zespołowej połączonej z krótkimi wykładami. Wykorzystywana będzie zasada efektywnego uczenia się dorosłych według Cyklu Kolba (doświadczenie – refleksja – teoria – planowanie). Zostaną zastosowane następujące metody i narzędzia: prezentacja multimedialna, film, krótkie wykłady, dyskusje grupowe, studia przypadków, ćwiczenia w grupach z wykorzystaniem technik kreatywnego myślenia i inne.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych, materiały do ćwiczeń, dyplom udziału w warsztacie, materiały biurowe. Dla szkoleń w formule zdalnej, wszystkie materiały szkoleniowe są w wersji elektronicznej.

Prowadzenie warsztatu
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Z najwyższą starannością, dostosujemy prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Podstawy zarządzania projektami.

Grupa: od 8 do 16 osób
Czas trwania: 1 dzień / 7 h  (7 PDUs. – Professional Development Units).

PMBOK, PMI, PMP, CAPM, Project Management Professional, Certified Associate in Project Management, Project Management Institute są zarejestrowanymi znakami towarowymi Project Management Institute, Inc. AgilePMO, posiada status Project Management Institute Authorized Training Partner® Premier (ATP® Premier).