Warsztat Zarządzanie zmianami

Zarządzanie Zmianami to zagadnienie bardzo szerokie i posiadające wiele aspektów. Poszukując szkolenia z tego zakresu można zauważyć, że oferta jest bardzo zróżnicowana oraz porusza bardzo różne aspekty i zagadnienia. Warto na to zwrócić uwagę realizując konkretny cel szkoleniowy.

Proponowany przez nas warsztat ujmuje zagadnienie zarządzania zmianami zdefiniowanymi jako dodanie, modyfikacja lub usunięcie czegokolwiek, co mogłyby mieć wpływ na usługę informatyczną. Proponowane podejście obejmuje zatem każdą zmianę w: architekturze, procesach, narzędziach, miarach i dokumentacji, jak również zmiany w usługach informatycznych i innych elementach konfiguracji. Nie zajmujemy się natomiast transformacją organizacji, zmianami biznesu czy zmianami personalnymi.

Warsztat „Zarządzanie Zmianami” zaznajamia uczestnika z procesem, który zwiększa wartość organizacji poprzez:

 • ochronę organizacji i jej usług, w trakcie wprowadzania zmian,
 • redukcję zakłóceń w działaniu usług spowodowanych nieautoryzowanymi lub nieudanymi zmianami,
 • wsparcie przy szacowaniu jakości, czasu wdrażania i kosztów zmian.

Teoria w trakcie warsztatu stanowi jedynie kanwę, na której prezentowane są najlepsze światowe praktyki i własne doświadczenia trenera. Najistotniejszym elementem jest jednak 6 ćwiczeń wykonywanych w podgrupach i wspólnie omawianych. Pozwalają one łatwiej zrozumieć i przyswoić omawiane zagadnienia.

Udział w warsztacie nie wymaga wcześniejszego przygotowania – wszystkie potrzebne definicje są wprowadzane w trakcie. Znacznym ułatwieniem w odbiorze będzie jednak ogólna znajomość procesów ITSM i doświadczenie w zarządzaniu procesowym.

Cel warsztatu

 • Przygotowanie uczestników do pełnienia ról w procesie Zarządzania Zmianami,
 • Poznanie metod organizacji oraz zarządzania zmianami dotyczącymi konfiguracji,
 • Rozwinięcie umiejętności w zarządzaniu środowiskiem informatycznym.

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą:

 • rozumieli model usługowy zarządzania IT,
 • „znali i rozumieli podejście procesowe,
 • znali i rozumieli kluczowe aspekty zarządzania zmianami, wersjami i wydaniami,
 • rozumieli istotę procesów współpracujących z zarządzaniem zmianami,
 • potrafili zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce.

Adresaci warsztatu
Warsztaty są przeznaczone dla:

 • osób zarządzających działami IT,
 • kadry menedżerskiej wdrażającej podejście usługowe w swojej organizacji,
 • menedżerów odpowiedzialnych za zmiany i zarządzanie zmianami,
 • właścicieli i koordynatorów procesów zarządzania zmianami, zarządzania konfiguracją, zarządzania wydaniami i wdrożeniami,
 • osób wdrażających procesy ITSM w organizacji, a w szczególności proces zarządzania zmianami,
 • liderów zmian szukających inspiracji i pragnących zweryfikować własne doświadczenia.

Program warsztatu

1. Wprowadzenie

 • Standardy zarządzania usługami IT
 • Model usługowy zarządzania IT
 • Proces i role w procesie
 • Procesy ITSM

2. Zmiany i ich znaczenie

 • Zmiana
 • Źródła zmian
 • Zmiany vs Projekty
 • Zmiany vs Agile

3. Proces Zarządzania Zmianami

 • Cele i zakres
 • Zarządzanie zmianami
 • Role i odpowiedzialności
 • Krytyczne czynniki sukcesu

4. Dokumentacja zarządzania zmianami

 • Nieformalna propozycja Zmiany
 • Formalny wniosek o zmianę
 • Harmonogram zmian
 • Plan działań naprawczych

5. Zarządzanie zmianami standardowymi

 • Zmiany standardowe
 • Katalog zmian standardowych
 • Realizacja zmian standardowych
 • Opis zmiany standardowej

6. Powiązania z innymi procesami

 • Przekazanie do eksploatacji
 • Zarządzanie wydaniami i wdrożeniami
 • Ocena zmiany, walidacja i testowanie usług
 • Zarządzaniem zasobami i konfiguracją

7. Komunikowanie zmiany

 • Holistyczny model zmiany
 • Psychologia zmiany
 • Zarządzanie Interesariuszami zmiany
 • Plan komunikacji zmiany

8. Podsumowanie warsztatów – pytania.

Forma zajęć
Podstawową częścią warsztatu są ćwiczenia, przykłady ułatwiające zrozumienie materiału oraz omówienia zagadnień. Wprowadzenie do poszczególnych tematów ma charakter teoretyczny i służy przede wszystkim uporządkowaniu wiedzy i zdefiniowaniu pojęć. Stosunek między częścią teoretyczną i praktyczną jest zależny od wiedzy uczestników i ich doświadczenia.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych materiały wypracowane w trakcie ćwiczeń, dyplom udziału w szkoleniu, materiały biurowe. Dla szkoleń w formule zdalnej, wszystkie materiały szkoleniowe są w wersji elektronicznej.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie  praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Brak wymagań

Grupa: od 8 do 16 osób
Czas trwania: 2 dni / 16 h