Warsztaty Zarządzania projektami budowlanymi w praktyce

Warsztat przeznaczony zarówno dla początkujących jak i doświadczonych kierowników projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa budowlane i deweloperskie, którzy chcieliby uporządkować swoją wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz wszystkich, którzy pracują w zespołach projektowych. W trakcie warsztatu zaprezentowane zostaną sprawdzone w praktyce rozwiązania, które przyniosły znaczną poprawę wyników finansowych projektu, a także zwiększyły skuteczność pracy zarówno pracowników jak i innych interesariuszy przedsięwzięcia budowlanego.


Cel warsztatu

 • Zapoznanie się uczestników z procesami zarządzania projektami budowlanymi w oparciu o standardy PMBOK® Guide oraz Agile (Scrum)
 • Zapoznanie się z narzędziami i technikami zarządzania projektami budowlanymi w zgodnie ze standardami PMBOK® Guide i Agile (Scrum)
 • Zrozumienie roli Kierownika Projektu i Kierownika Budowy oraz rozwinięcie umiejętności miękkich niezbędnych w pracy Project Managera.

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu warsztatu uczestnicy  będą  potrafili:

 • Zastosować narzędzia i techniki zarządzania projektami
 • Tworzyć dokumentację projektową niezbędną do efektywnej realizacji projektu
 • Zastosować umiejętności miękkie kluczowe dla Kierownika Projektu i Kierownika Budowy.

Adresaci warsztatu

 • Obecni i przyszli kierownicy projektów budowlanych oraz dyrektorzy kontraktów
 • Członkowie zespołów projektowych realizowanych przez przedsiębiorstwa budowlane i deweloperskie
 • Uczestnicy inwestycji budowlanych zainteresowani poprawą ich efektywności.

Program warsztatu

 1. Wstęp do zarządzania projektami
 • Definicje zarządzania projektami, w tym definicje projektów budowlanych
 • Czynniki wpływające na sukces projektu budowlanego
 • Rola Kierownika Projektu Budowlanego vs Kierownik Budowy vs pozostałe role w projekcie
 • Przywództwo w zarządzaniu projektami
 • Kontekst projektu: kultura, struktura organizacyjna i inne
 • Cykl życia projektu/ grupy procesowe zgodnie z PMBOK® Guide
 • Wprowadzenie do zarządzania projektem zgodnie z podejściem Agile
 1. Procesy rozpoczęcia
 • Dokument rozpoczynający projekt – Karta Projektu
 • Zarządzania interesariuszami w projekcie – identyfikacja, ocena, współpraca
 1. Procesy planowania
 • Zbieranie wymagań/ tworzenie epik i historyjek
 • Definiowanie zakresu projektu
 • Harmonogram projektu / Priorytetyzacja Rejestru
 • Szacowanie kosztów w projekcie / Przygotowanie budżetu
 • Planowanie jakości / Stworzenie definicji „wykonany”
 • Planowanie zasobów ludzkich
 • Komunikacja w projekcie (Plan Komunikacji)/ Tablica zadań
 • Zarządzanie zamówieniami (planowanie zaopatrzenia)
 • Ryzyko w projekcie
 1. Procesy Realizacji i Kontroli
 • Zarządzanie zespołem projektowym/Scrumowym
 • Zmiany w projekcie/ Zarządzanie Rejestrem Produktu
 • Monitorowanie i kontrola prac projektowych/ Tablice zadań, wykresy spalania
 • Weryfikacja i kontrola zakresu/ Przegląd Sprintu & zarządzanie Rejestrem Produktu
 • Kontrola harmonogramu/ Codzienne spotkania scrumowe
 • Kontrola kosztów
 • Zarządzanie jakością w projekcie/ Walidacja zgodnie z definicją „wykonane”
 • Dystrybucja informacji, zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy i raportowanie postępów prac / Tablice zadań
 • Monitorowanie i kontrola ryzyka/ Codzienne spotkania scrumowe
 • Zarządzanie zamówieniami: gromadzenie i wybór ofert, administrowanie kontraktami
 1. Procesy zamykania projektu
 • Zamykanie projektu lub fazy
 • Zamykanie kontraktu
 • Plan zarządzania deficytami
 • Zbieranie doświadczeń – „lesson learned”
 • Świętowanie sukcesu
 1. Podsumowanie warsztatu

Forma zajęć
Warsztat praktyczny, połączony z krótkimi wykładami . Wykorzystywana będzie zasada efektywnego uczenia się dorosłych według Cyklu Kolba (doświadczenie – refleksja – teoria – planowanie). Zostaną zastosowane następujące metody i narzędzia: prezentacja multimedialna, film, krótkie wykłady, dyskusje grupowe, studia przypadków, ćwiczenia w grupach z wykorzystaniem technik kreatywnego myślenia i inne.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych, dyplom udziału w warsztacie, materiały biurowe.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie  praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy.
Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie warsztatu do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Podstawy zarządzania projektami

Grupa: od 8 do 16
Czas trwania: 2 dni / 16 h
Liczba punktów: 14 PDU