Szkolenie Zarządzanie projektami w organizacjach administracji publicznej

Zarządzanie projektowe sprawdza się niemal w każdej dziedzinie życia.
Wysokie wymagania stawiane przed pracownikami administracji publicznej obejmują nie tylko tak zwaną wiedzę merytoryczną, ale także znajomość różnych metod i sposobów podejścia do wykonywanej pracy. Jednym z tych sposobów jest zarządzanie projektami. Znajduje ono zastosowanie w każdej dziedzinie życia, w tym zwłaszcza tam, gdzie szczególnie ważne jest efektywne wykorzystanie środków i komunikacja oraz  zarządzanie interesariuszami, w tym najważniejszym z nich – opinią publiczną.

Zarządzanie projektowe pozwala na transparentną realizację i monitorowanie wyznaczonych celów i wysoce efektywne wykorzystanie zasobów. Stąd wydaje się idealnym sposobem realizacji wielu celów instytucji administracji publicznej. Szkolenie zawiera także elementy podnoszące umiejętność pracy zespołowej i zarządzania własną wydajnością pracy.

Cel szkolenia
Zapoznanie uczestników z istotą zarządzania projektami. Przedstawienie podstawowych podejść i metodyk zarządzania projektami i sposobów wykorzystania ich do realizacji zadań z obszaru administracji publicznej.

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • rozumieli istotę zarządzania projektami
 • umieli wykorzystać nabytą wiedzę w codziennej pracy – na poziomie małych zadań i dużych przedsięwzięć
 • posiadali zdolność efektywnej współpracy z interesariuszami realizowanych przedsięwzięć


Adresaci szkolenia
To szkolenie jest przede wszystkim dla średniej i wyższej kadry menadżerskiej instytucji szeroko pojętej administracji publicznej, ale także dla szeregowych pracowników realizujących różnego rodzaju przedsięwzięcia, które mają charakter projektów.


Program szkolenia

 1. Misja i cele organizacji a sposób zarządzania
 2. Specyfika zarządzania instytucjami administracji publicznej
 3. Projekt: podstawowe pojęcia związane z obszarem project management
 4. Różne metody zarządzania projektami: metody tradycyjne a metody zwinne (agile project management)
 5. Cykl życia projektu
 6. Przed projektem czyli zanim zabierzesz się za projekt – z kim trzeba się porozumieć
 7. Start projektu
 8. Planowanie: mini warsztaty planistyczne.
 9. Zarządzanie budżetem projektu
 10. Zarządzanie jakością i ryzykiem w projekcie
 11. Zmiany w projekcie
 12. Zespoły projektowe: formowanie, zarządzanie
 13. Rola kierownika projektu
 14. Komunikacja
 15. Współpraca z kierownictwem organizacji
 16. Monitoring w projekcie czyli jak śledzić i raportować postępy
 17. Audyty w projekcie
 18. Zarządzanie interesariuszami
 19. Współpraca z dostawcami zewnętrznymi
 20. Projekty w ramach programu
 21. Tradycyjne metody zarządzania projektami
 22. Zwinne metody zarządzania projektami w administracji publicznej
 23. Podsumowanie: czyli jak można (i należy) wiedzę zdobytą na szkoleniu wykorzystać w swojej pracy

Forma zajęć
Zasadniczą formą szkolenia jest prezentacja. Uczestnicy są jednak mobilizowani do zabierania głosu na tematy poruszane w trakcie szkolenia i do dyskusji na temat kwestii dotyczących zarządzania projektowego. Każda sekwencja tematyczna kończy się podsumowaniem w formie wspólnie rozwiązywanego quizu. W trakcie szkolenia wykonywane są ćwiczenia w grupach mające charakter gry symulującej  życiowe sytuacje projektowe.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych, dyplom udziału w szkoleniu, materiały biurowe, bibliografia. Dla szkoleń w formule zdalnej, wszystkie materiały szkoleniowe są w wersji elektronicznej.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie  praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Otwarty umysł i chęć wykorzystywania nowej wiedzy w praktyce zawodowej.

Grupa: od 6 do 16 osób
Czas trwania: 2 dni / 16 h