+48 501 049 905      +48 22 101 58 81 info@provilogic.pl

Szkolenie Modelowanie procesów biznesowych z użyciem notacji BPMN

Szkolenie Modelowanie procesów biznesowych z użyciem notacji BPMN

BPMN czyli Business Process Model and Notation, stanowi obecnie niekwestionowany standard obrazowania działalności organizacji w postaci graficznych modeli procesów biznesowych. Pozwala na precyzyjne zrozumienie sposobu działania organizacji. Zbudowanie modeli procesów biznesowych w tym standardzie umożliwia zrozumienie, zaplanowanie i modyfikację sposobów komunikacji między organizacją a otoczeniem biznesowym.
Poznając BPMN, zdobywasz informacje o najpopularniejszym sposobie dokumentowania procesów biznesowych oraz dokumentowania współpracy pomiędzy procesami biznesowymi różnych współpracujących organizacji. Posługując się BPMN, podnosisz swoje kwalifikacje o organizacji, jej funkcjonowaniu oraz zdobywasz najlepszą podstawę do rozpoczęcia ciągłego doskonalenia procesów biznesowych.
Szkolenie zapoznaje uczestnika z podstawowymi pojęciami z zakresu zarządzania procesowego, zarządzania procesami biznesowymi w organizacji oraz wszystkimi aspektami związanymi z modelowanie procesów biznesowych w notacji BPMN. Następnie przedstawione będą wszystkie elementy notacji niezbędne do budowy modeli procesów w BPMN.
Po zakończeniu szkolenia i wykonaniu kilku samodzielnych ćwiczeń, które mogą być bezpłatnie poprawione, opisane lub uzupełnione przez jednego z prowadzących po zakończeniu szkolenia, uczestnik będzie posiadał komplet wiadomości niezbędnych do przystąpienia do egzaminu „Certyfikat podstawowych kompetencji BPMN (ang. Certificate of Basic BPMN Competence)” wystawianego przez Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk (IBS PAN).

W związku z tym, że jest to szkolenie podstawowe, osoby zainteresowane uczestnictwem nie muszą spełniać wygórowanych wymagań.
Szkolenia prowadzone są w języku polskim, a dla grup międzynarodowych w języku angielskim.

Cel szkolenia
Dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy w zakresie modelowanie procesów biznesowych przy wykorzystaniu BPMN. Dla osób mającym podstawową wiedzę z BPMN, szkolenie umożliwia jej uporządkowanie, wyeliminowanie błędów oraz zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie modelowania procesów biznesowych.

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • Potrafili rozróżnić pojęcia proces, mapa procesu i model procesu
 • Znali podstawowe typy diagramów opisanych w BPMN
 • Posiadali wiedzę o elementach notacji niezbędnych do budowy modeli procesów
 • Posiadali wiadomości niezbędne do uzyskania certyfikatu podstawowych kompetencji BPMN

Adresaci szkolenia
BPMN związany jest praktycznie z każdym poziomem zarządzania w organizacji. Szkolenie jest adresowane do kadry zarządzającej każdego szczebla, aby zaznajomić ich z poprawnym interpretowaniem i modyfikowaniem modeli procesów biznesowych, które ich dotyczą.Szkolenie adresowane jest także do pełnomocników zarządu do spraw jakości, którzy chcą uszczegółowić przebiegi procesów biznesowych i brać udział w ich doskonaleniu.
Szkolenie to adresowane jest także do analityków biznesowych oraz programistów i developerów aplikacji. Po tym szkoleniu analitycy biznesowi będą potrafili prowadzić projekty modelowania procesów biznesowych oraz budować poprawne modele procesów. Informatycy i developerzy będą potrafili poprawnie interpretować modele procesów biznesowych i ewentualnie uzupełniać je o dodatkowe dane niezbędne do ich pracy.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do BPMN
 2. Podstawowe pojęcie z zakresu zarządzania procesowego
  1. Proces biznesowy
  2. Model procesu biznesowego
  3. Mapa procesu i mapa procesów
  4. Procedura
  5. Stanowisko a rola biznesowa
  6. Poziomy złożoności opisu procesu
 3. Praktyczne zasady prowadzenia projektu modelowania procesów
 4. Podstawowe elementy notacji BPMN
  1. Czynności czyli praca w procesie
  2. Przepływ procesu czyli kolejność wykonywania pracy
  3. Uczestnicy i tory czyli wykonawcy procesu
  4. Zdarzenia czyli stany w procesie
  5. Bramki czyli sterowanie logiką przepływu procesu
 5. Typy diagramów
  1. Orkiestracja
  2. Współpraca
  3. Choreografia
  4. Konwersacja
 6. Koncepcja żetonu w BPMN
 7. Miejsca realizacji procesów
  1. Uczestnicy (pools)
  2. Tory (lines)
 8. Zdarzenia w procesie ze względu na miejsce ich zajścia
  1. Początkowe – miejsca startu
  2. Pośrednie
  3. Końcowe – zakończenia procesu
 9. Wybrane typy zdarzeń w procesach
  1. Zdarzenia bez określonego typu
  2. Reguła biznesowa
  3. Sygnał
  4. Czas
  5. Zerwanie
  6. Łącze
  7. Wielokrotne
 10. Praca w procesie (czynności i zadania)
  1. Zadanie użytkownika
  2. Zadanie ręczne
  3. Zadanie reguła biznesowa
  4. Zadanie skrypt
  5. Praca wykonywana w pętlach
  6. podprocesy
 11. Współpraca pomiędzy uczestnikami
  1. Typy diagramów przedstawiających współpracę
  2. Zdarzenie komunikat
  3. Zadanie związane z komunikatem
  4. Przepływ komunikatu
  5. Zadanie typu usługa
 12. Artefakty
 13. Bramki
  1. Bramki wyzwalane zdarzeniami i sterowane danymi
  2. Bramki inicjujące i nieinicjujące
  3. Bramki rozdzielające i scalające
  4. Bramki and, or i xor, complex
 14. Dane w procesie
 15. Podproces ad hoc
 16. Proces globalny i czynność wywołująca
 17. Podproces zdarzeniowy
 18. Kompensacja
 19. Eskalacja i błędy w procesie
 20. Transakcja biznesowa
 21. Typy przepływów w procesie
  1. Przepływ normalny
  2. Obsługa wyjątków
  3. Przepływ ad hoc
 22. Koordynacja procesów pomiędzy uczestnikami – choreografia (opcjonalnie)
 23. Konwersacja pomiędzy uczestnikami.

Forma zajęć
Szkolenie oprócz teorii uzupełnione jest ćwiczeniami i przykładami ułatwiającymi zrozumienie materiału, ponadto w ramach przygotowania do egzaminu omawiany jest egzamin testowy.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych, materiały do ćwiczeń, egzaminy testowe, dyplom udziału w szkoleniu, materiały biurowe.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie  praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy.
Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Brak wymagań

Grupa: od 8 do 12
Czas trwania: 3 dni / 24 h lekcyjne
Zapytaj o cenę: KONTAKT 
Sprawdź termin: TERMINARZ


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz szkoleniowym jest ProviLogic, Aleja Jerzego Waszyngtona 41/17, 04-015 Warszawa, NIP 8261496139 zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: info@provilogic.pl

2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest umowa pomiędzy Państwem a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu szkoleń i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są dla celów:
a. związanych z realizacją szkoleń, zgodnie z Regulaminem Szkoleń,
b. marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług (tj. wysyłka Newslettera, zawierającego informacje o najnowszych trendach, nowościach, promocjach i wydarzeniach,
c. Związanych z przekazywaniem informacji handlowych.
4. Podanie Państwa danych osobowych w celu obsługi szkoleń jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
5. Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgody można wycofać w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji na adres email Administratora: info@provilogic.pl

6. Państwa dane będą przechowywane:

a. na potrzeby obsługi szkoleń 3 lata. Po tym okresie będziemy przetwarzali dodatkowo 2 lata na potrzeby związane z przyjęciem Pani/Pana skargi, roszczenia, ich rozpatrzeniem oraz skierowaniem odpowiedzi (art. 6 ust. pkt. 1 lit. a RODO),
b. na potrzeby usług marketingu bezpośredniego nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 2 lata od dnia wycofania zgody przesłanej do Administratora.
6. Administrator przekaże Państwa dane do Peoplecert International Limited, 40 Temistocles Dervi Str. 1066, Nicosia, Cyprus zajmującego się realizacją egzaminu
i obsługi z nim związanej.

7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies
Share This