Usługi w obszarze analizy biznesowej i systemowej

Autor: Iwona Kula

Analiza biznesowa jest jednym z kluczowych elementów budowania strategii organizacji. Obszar ten odpowiada za prawidłowe określenie potrzeby biznesowej i wskazanie rozwiązań, które dostarczą wartość zarówno poszczególnym pracownikom i klientom oraz całej organizacji. Umiejętne zdefiniowanie potrzeb to nie tylko analiza wewnętrzna organizacji, ale i badanie rynku i konkurencji; badanie potrzeb użytkowników – zarówno potrzeb świadomych, jak i ukrytych. Na podstawie ustalonych potrzeb, możliwości i ograniczeń budujemy koncepcję rozwiązania, które następnie jest wdrażane w ramach projektu wytwórczego lub projektu zmiany.

Realizacja rozwiązania wymaga przeniesienia potrzeb i wymagań biznesowych na wymagania i ograniczenia rozwiązania – i tu wchodzimy w obszar analizy systemowej, której podstawowym celem jest opracowanie spójnej, wykonalnej i kompatybilnej z istniejącą infrastrukturą techniczną koncepcji systemu.

Obie dziedziny – analiza biznesowa oraz systemowa – są krytyczne dla zapewnienia sprawnego działania biznesu oraz rozwiązań wspierających ten biznes.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, pomagamy uporządkować i ustandaryzować procesy analityczne, zbudować odpowiednie kompetencje w zespole, inicjować programy doskonalenia oraz wdrażania usprawnień w obszarze analizy biznesowej i systemowej.

Audyt procesów analitycznych

W większości przypadków pierwszym krokiem do określenia zakresu rozwoju kompetencji i zdefiniowania ścieżki współpracy jest wykonanie audytu procesów analitycznych. Audyt ów pozwoli na zrozumienie stanu obecnego organizacji Klienta oraz określenie celów rozwojowych. W ramach tego obszaru oferujemy usługi:

 • Inwentaryzacja i zamodelowanie procesów analizy biznesowej i systemowej.
 • Audyt pod kątem zgodności ze standardami procesów analizy (np. IIBA BABOK Guide).
 • Określenie celów rozwojowych, w tym rozwoju kompetencji kadr.
 • Opracowanie planu usprawnień.

Budowa kompetencji kadr

Każdy proces jest wykonywany przez ludzi. Bez odpowiednich umiejętności i wiedzy pracowników, nawet najlepiej zaprojektowany proces może nie dawać oczekiwanych wyników lub wyniki te nie spełnią standardów jakości. Oferujemy wsparcie w zakresie usług:

 • Zdefiniowanie ról, zadań i odpowiedzialności na danym stanowisku.
 • Budowa macierzy kompetencji kadr analitycznych.
 • Opracowanie planu uzyskania / rozwoju kompetencji.
 • Opracowanie ścieżki szkoleniowej / certyfikacyjnej.

Wdrożenie procesu analizy biznesowej i systemowej

Badamy potrzeby i oczekiwania Klienta i na tej podstawie proponujemy odpowiednie ramy procesu analitycznego. Wychodzimy z założenia, że rozwiązania nie powinny być narzucane odgórnie, dlatego też nowy proces jest wypracowany wspólnym wysiłkiem naszego zespołu oraz zespołu Klienta. Nasza oferta obejmuje:

 • Wybór właściwych standardów i wzorców, które będą wdrożone w organizacji.
 • Opracowanie ram procesu analitycznego – produkty prac, czynności, rezultaty, odpowiedzialności.
 • Wybór odpowiednich narzędzi wspierających procesy analityczne.
 • Iteracyjne wdrożenie procesów oraz narzędzi.
 • Analiza wniosków z wdrożeń i opracowanie planu usprawnień.
 • Szkolenia pracowników w zakresie nowego procesu oraz narzędzi.

Modelowanie procesów biznesowych

Świadczymy usługi doradcze jak również coaching BPMN, który polega na zapewnieniu wszechstronnego wsparcia dla pracowników i kierowników projektów w zakresie prowadzenia projektów modelowania procesów biznesowych w notacji BPMN oraz pomocy w realizacji prac analitycznych dotyczących identyfikacji, mapowania, modelowania i optymalizacji procesów biznesowych przy użyciu BPMN.

 • Inwentaryzacja procesów biznesowych w organizacji klienta.
 • Szkolenia z zakresu modelowania procesów biznesowych w notacji BPMN.
 • Szkolenia z zakresu optymalizacji procesów biznesowych.
 • Udział i nadzór nad projektem związanym z tworzeniem modeli procesów biznesowych.

Modelowanie wymagań i rozwiązań / systemów informatycznych

Świadczymy usługi doradcze oraz szkoleniowe w zakresie specyfikacji i modelowania rozwiązań. Usługi kierowane są głównie do kierowników projektów oraz członków zespołów projektowych zaangażowanych w tworzenie i korzystanie z dokumentacji wymagań i rozwiązań. W ramach tego obszaru oferujemy usługi:

Określenie i wdrożenia odpowiedniej metody specyfikacji wymagań (od metod tradycyjnych, po metody zwinne)

 • Szkolenia z zakresu metod opisu wymagań.
 • Szkolenia z zakresu zapewnienia jakości wymagań.
 • Szkolenia z zakresu modelowania rozwiązań w notacji UML.
 • Szkolenia z zakresu modelowania interfejsów użytkownika.
 • Pomoc organizacji w przygotowaniu do wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych oraz wsparcie na etapie wdrożenia.