Szkolenie Podręczny przewodnik kierownika projektu, czyli jak być skutecznym kierownikiem projektu

Cel szkolenia
To krótkie, bo zaledwie jednodniowe szkolenie ma stanowić inspirację do tego, jak stawać się coraz lepszym i bardziej skutecznym kierownikiem projektu.
Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy o tym, jak być zawsze dobrym kierownikiem projektu oraz jak konsekwentnie realizować cel projektu.

Korzyści dla uczestników
Uzyskanie praktycznych wskazówek, jak być dobrym kierownikiem projektu.

Adresaci szkolenia

  • nowicjusze i doświadczeni kierownicy projektów, którzy chcą się wspiąć na kolejny szczebel kompetencji,
  • ci którzy chcą przejść od okazjonalnego zarządzania projektami do pracy na stanowisku pełnoetatowego kierownika projektu,
  • osoby prowadzące rekrutację dobrych kierowników projektów,
  • osoby zaangażowane w projekt lub te, które projektów potrzebują,
  • ci, którzy chcą być zawsze dobrymi kierownikami projektów.

Program szkolenia

1. Znaczenie i cel zarządzania projektami
2. Podstawowa terminologia
3. Cykl życia projektu, inicjowanie projektu
4. Standardowa mechanika zarządzania projektem – mechanizmy sterowania projektem
5. Przegląd metodyk zarządzania projektem
6. Praktyka zarządzania projektami
7. Dostosowanie sposobu zarządzania projektem do warunków i natury projektu
8. Dyscypliny wspierające zarządzanie projektami
9. Zarządzanie korzyściami i zmianą w projekcie
10. Zarządzanie ryzykiem w projekcie
11. Komunikacja jako podstawa dobrego zarządzania
12. Zarządzanie oczekiwaniami
13. Najważniejsze cechy osobowości kierownika projektu
14. Osobisty styl zarządzania i własna ocena sytuacji w zarządzaniu projektem
15. Granice kompetencji kierownika projektu
16. Zespół projektowy – zasady rekrutacji i zarządzania
17. Osobowość i styl pracy kierownika projektu; czynniki sukcesu kierowników projektów
18. Różnica między przeciętnym a dobrym kierownikiem projektu
19. Zdrowy rozsądek w zarządzaniu projektem
20. Podręczny przewodnik kierownika projektu

Forma zajęć
Prezentacja, dyskusje, networking.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych, dyplom udziału w szkoleniu, materiały biurowe, bibliografia. Dla szkoleń w formule zdalnej, wszystkie materiały szkoleniowe są w wersji elektronicznej.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie  praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Brak wymagań.

Grupa: od 6 do 16 osób
Czas trwania: 1 dzień / 8 h