Symulacja biznesowa SCRUMTALE

In different words, if you’re looking to get a hands-on experience that replicates the real-world challenges of software development, you should give ScrumTale a try. It provides a multi-dimensional learning experience where participants become an integral part of an actual Agile team. It can be quite a demanding exercise, as it requires collaborative storytelling under business and time constraints, but it’s also very rewarding.

What Sets ScrumTale Apart During this simulation, a team of „ghost writers” collaboratively crafts a crime story using Scrum principles. The team faces typical Agile challenges related to integration, product quality, and communication.

The Advantages How your organization can benefit from using the ScrumTale simulation game:

1. Mastering the Scrum Framework ScrumTale serves as an excellent tool for practicing all aspects of the Scrum framework, including roles, events, and artifacts. By participating, you will:
• Gain insights into how each Scrum role contributes to product development.
• Observe how development processes and communication impact the final product.
• Experience the continuous improvement process.
• Practice scaling Scrum for larger projects.

2. Experience Iterative Product Development The product development process is divided into three sprints, during which teams present their work outcomes, reflect on progress, and plan the next sprint. ScrumTale helps you practice an Agile approach to product development, focusing on:
• Customer collaboration.
• Inspecting and adapting.
• Incremental delivery.
• Working with User Stories and Story Mapping.
• Building a Minimal Viable Product (MVP).
• Delivering value incrementally.

3. Cultivate High-Performance Teams Playing ScrumTale with a team serves as an excellent team-building exercise. You will encounter:
• Self-organization while working under time constraints.
• Emergent leadership.
• The various phases of team development: Forming, Storming, Norming, and Performing.
• Experimentation with Extreme Programming (XP) techniques like pair programming and refactoring.

Why a Crime Story is Ideal for Scrum Simulation ScrumTale is built on the concept of collaborative story writing to simulate iterative product development. While originally designed for IT companies, it has gained popularity across various industries interested in adopting Agile practices.

The strong resemblance between software development and collaborative story writing makes the crime story a perfect choice for this Scrum simulation. In both cases, the process involves writing and editing, much like coding and refactoring in software development. ScrumTale provides a unique opportunity to instantly assess the quality of the product, similar to code review in software development.

Moreover, the participants’ emotional attachment to the story product adds authenticity to the exercise, making discussions about the plot and characters more lively and engaging. It highlights the challenges of aligning the Product Owner’s vision with the team’s perception, emphasizing the importance of effective communication.

Integration challenges in the story creation process mirror those in software development, highlighting the need for continuous integration. Additionally, establishing a consistent writing style and standards is crucial, as it can be challenging to maintain a coherent narrative when multiple teams are working on separate stories.

In summary, ScrumTale’s simulation using a crime story provides a unique and engaging way to learn Agile principles, as it closely parallels software development practices while fostering collaboration and teamwork.

Celem symulacji biznesowej ScrumTale jest stworzenie bestsellerowej opowieści kryminalnej w warunkach dużej presji czasu. W ramach tej symulacji, zespoły będą wykorzystywać metodykę Scrum, by sprawnie planować, reagować na dynamicznie zmieniające się wymagania klienta oraz iteracyjnie dostarczać gotowy produkt.

Uczestnicy zostaną podzieleni na dwa zespoły, a ich zadaniem będzie podjęcie wyzwania stworzenia satysfakcjonującej opowieści kryminalnej w ciągu trzech intensywnych iteracji. Kluczowym celem jest osiągnięcie oczekiwań wydawcy i odpowiedź na pytanie, czy jesteśmy w stanie wspólnie stworzyć wciągającą, zaskakującą i gotową do druku historię kryminalną.

Podczas trwania symulacji, uczestnicy doskonale odczują, jakie towarzyszą codzienne sytuacje w procesie tworzenia produktu. Będą musieli radzić sobie z ciągłymi zmianami wymagań, nieustanną potrzebą szybkiego dostarczania wartości biznesowej, wyzwaniami związanymi z jakością produktu, a także koniecznością podejmowania błyskawicznych decyzji.

Symulacja ScrumTale pozwoli uczestnikom doświadczyć na własnej skórze dynamicznego środowiska biznesowego i wypracować skuteczne strategie pracy zespołowej w obliczu presji czasu i zmieniających się oczekiwań klienta.

Materiały szkoleniowe
Zestaw do gry zawierający akcesoria i specjalne karty, dyplom udziału w szkoleniu, materiały biurowe.

Prowadzenie szkolenia
Trener, Mistrz Gry, posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji. Szkolenie zgodne z licencją twórców symulacji: Przemyslaw Witka, Lech Wypychowski.

Warunki uczestnictwa
Zakres programowy warsztatu, wymaga przeprowadzenia konsultacji, związanej z identyfikacją celu szkolenia, analizy sytuacji ogólnej organizacji oraz informacji o uczestnikach i ich środowisku pracy.

Czas trwania: 1 dzień / 6 h
Grupa: od 5 do 16 osób