Szkolenie Agile Leadership Mastery

Program Agile Leadership Mastery jest skierowany do liderów i menedżerów zainteresowanych rozwijaniem umiejętności w dziedzinie zwinnego przywództwa oraz wszystkich, którzy przygotowują się do objęcia tych ról. Głównym celem programu jest wzmocnienie kompetencji przywódczych, aby skutecznie radzić sobie w dynamicznym i nieustannie zmieniającym się świecie VUCA.

Osoby wkraczające w świat zwinności, znajdą tu praktyczne wskazówki i projekty, które pomogą im zrozumieć różnicę między zwinnym, adaptacyjnym podejściem (ang. agile mindset), a tradycyjnym, liniowym sposobem myślenia. Dowiedzą się także, jak rozpocząć swoją karierę w zwinnych rolach. Osoby doświadczone będą miały szansę przeanalizować swój styl przywództwa i zaplanować drobne zmiany, które przyniosą znaczące efekty.

Dzięki temu programowi, będziesz gotowy stawić czoła nowym, dotąd niespotykanym wyzwaniom oraz nauczysz się, jak rozwijać się w kryzysie. Dodatkowo, otrzymasz zestaw narzędzi i praktyk, które umożliwią Twoim zespołom i organizacji osiąganie celów oraz uzyskiwanie zamierzonych rezultatów nawet w niepewnym i złożonym otoczeniu biznesowym.

Cel szkolenia
Podczas trwania programu, zgłębisz teorię i praktyki zwinnego przywództwa, zdobywając wgląd w to, w jaki sposób elastyczne podejście przekłada się na dostarczanie wartości dla klienta. Rozwiniesz umiejętności niezbędne do wzmacniania osobistej rezyliencji oraz zdolności do budowania i efektywnego kierowania zespołami i organizacjami, które radzą sobie z trudnościami. Razem przyjrzymy się, jak wartości i przekonania kształtują Twój styl przywództwa i wspierają podejmowane przez Ciebie decyzje.

 1. Rozwijanie autentycznego przywództwa. Wsparcie uczestników w rozwoju cech autentycznego przywództwa, które wzmacnia zaufanie i motywację w zespołach.
 2. Agile Mindset. Promowanie zwinnego sposobu myślenia poprzez uelastycznianie myślenia, ciągłego doskonalenia i wzmacniania otwartości na zmiany.
 3. Praktyczne zastosowanie. Umożliwienie praktyki zasad zwinnego przywództwa poprzez pracę na rzeczywistych scenariuszach.
 4. Transformacja zachowań. Zachęcanie do rozwijania zachowań i nawyków zwinnego przywództwa.
 5. Rezyliencja. Przygotowanie uczestników do radzenia sobie ze zmianami i niepewnością przy jednoczesnym osiąganiu zamierzonych rezultatów.
 6. Współtworzenie społeczności liderów służebnych.

Korzyści dla uczestników

 • Wzmacnianie umiejętności i zachowań przywódczych.
 • Przygotowanie do certyfikacji – Professional Agile Leadership (PAL I).
 • Możliwość nawiązywania kontaktów z ekspertami branżowymi.
 • Zdobycie praktycznego doświadczenia w zastosowaniu zwinnego przywództwa w realnych sytuacjach.
 • Rozwój osobisty i wzmocnienie rezyliencji w obliczu zmian.
 • Kontynuacja rozwoju w ramach społeczności, którą każdy z uczestników programu będzie mógł aktywnie współkształtować.

Adresaci szkolenia
Agile Coach, Scrum Master, Product Owner, Project/Program/Portfolio Manager, Interim Manager, liderzy zespołu oraz wszyscy, którzy pretendują do powyższych ról oraz zainteresowani rozwojem w obszarze zwinnego przywództwa.

Program szkolenia

 1. Ocena wstępna i orientacja (2 tygodnie)
  • Kick off – spotkanie rozpoczynające program
  • Przegląd programu i zakotwiczenie oczekiwań
  • Tworzenie kohorty
  • Samoocena w celu oceny aktualnych umiejętności przywódczych
  • Wybór mentorów.
  2.Podstawy zwinnego przywództwa (2 tygodnie)
  • Zasady i wartości Agile.
  • Teorie i modele przywództwa.
  • Sposób myślenia i zachowania lidera Agile.
  • Inteligencja emocjonalna i samoświadomość.
  3.Przywództwo w środowisku zwinnym (2 tygodnie)
  • Prowadzenie zespołów zwinnych i facylitacja ceremonii.
  • Skuteczna komunikacja i współpraca.
  • Radzenie sobie z konfliktami i budowanie wydajnych zespołów.
  4. Zwinne historie zwinnych liderów – prelekcje gościnne ( 2 tygodnie)
  5. Przywództwo w praktyce (6 tygodni)
  • Uczestnicy pracują nad rzeczywistymi projektami zwinnymi
  • Regularny coaching i informacje zwrotne od mentorów.
  • Refleksja nad przywództwem i prowadzenie dziennika.
  6. Peer to Peer Mentoring
  7. Ocena po zakończeniu programu i certyfikacja (2 tygodnie)
  • Końcowa ocena umiejętności przywódczych i wiedzy z zakresu Agile.
  • Certyfikacja ukończenia programu.

Forma zajęć

 1. Kohortowe nauczanie. Uczestnicy przechodzą przez program w grupie, aby promować wzajemne uczenie się, współpracę i tworzenie sieci kontaktów.
 2. Blended Learning. Wykorzystanie kombinacji sesji online, filmów wideo na żądanie, materiałów do czytania i interaktywnych ćwiczeń.
 3. Mentoring. Wymiana doświadczeń i wsparcie mentoringowe w ramach grupy (peer to peer mentoring).
 4. Prelegenci gościnni. Zaproszenie prelegentów z branży, aby podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie zwinnego przywództwa.
 5. Projekty grupowe. Praca w zespołach nad rzeczywistymi projektami w celu praktyki zwinnego przywództwa.
 6. Ocena postępu. Wykorzystanie quizy, zadań i projektów w do oceny postępu.
 7. Informacja zwrotna i refleksja. Regularne sesje informacji zwrotnej i zachęcanie uczestników do refleksji nad swoją podróżą w rozwoju przywództwa.

Warunki uczestnictwa
Brak wymagań.

Grupa: od 8 do 15 osób
Czas trwania: 35 h (35 PDUs.– Professional Development Units). 12 spotkań w 8 tygodni.

Harmonogram spotkań: 17.09.2024 18:00 – 19:30 Kick-off programu; 1, 8, 15, 22.10 18:00 -19:30 – webinary tematyczne; 3, 10, 17, 24.10 18:00 -20:00 – praca w grupach (coaching grupowy); 29.10 i 5.11.2024 18:00 – 19:30 – webinary gościnne; 7.11.2024 18:00-20:00 – podsumowanie i zakończenie programu

PMBOK, PMI, PMP, CAPM, Project Management Professional, Certified Associate in Project Management, Project Management Institute są zarejestrowanymi znakami towarowymi Project Management Institute, Inc.  Szkolenie autoryzowane -Agile PMO posiada status Project Management Institute Authorized Training Partner® Premier (ATP® Premier).