Szkolenie Akademia Zarządzania 4.0

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób na stanowiskach menadżerskich. Obejmuje całość wiedzy niezbędnej do prawidłowego zrozumienia zasad prowadzenia zespołów, zarządzania skutecznością realizowanych zadań, rozwijania kompetencji pracowników itd.

Szkolenie ma na celu zaznajomienie z metodykami zarządzania oraz usystematyzowanie posiadanej przez uczestników wiedzy praktycznej. Poprzez studia przypadków i ćwiczenia uczestnicy poznają praktyczne zastosowanie zasad zarządzania idącego w stronę współczesnego przywództwa oraz uczą się stosować je we własnym środowisku pracy. Ćwiczenia obejmują zagadnienia związane z definiowaniem zadań, celów i KPI, prowadzeniem rozmów motywacyjnych, delegujących, stawianie granic, prowadzenie zebrań itd. Program może być realizowany w formie całej Akademii Zarządzania lub pojedynczych modułów np. osobny moduł „prowadzenie zebrań z elementami mini szkoleń” lub osobny moduł „konstruowanie celów i KPI + monitorowanie zadań i linia interwencji”. Cała wiedza o zarządzaniu w 1 słowie ZEBRA®. System Edukacji Menedżerskiej ZEBRA® to kompendium wiedzy Menedżerów – Liderów w czasach 4.0 idących w stronę współczesnego przywództwa.

Cel szkolenia
Dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy o skutecznych, sprawdzonych technikach zarządzania stosowanych przez Menedżerów i Liderów na świecie.

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

  • Rozumieli na czym polega specyfika skutecznego zarządzania pracą zespołów i poszczególnych osób?
  • Znali i rozumieli podstawowe pojęcia i techniki stosowane w zarządzaniu w czasach 4.0.
  • Znali, rozumieli i stosowali w praktyce zasady pracy z zespołem i indywidualnie.

Adresaci szkolenia
Szkolenie jest ukierunkowane na wszystkie osoby mające styczność z zarządzaniem, w dowolnym obszarze działania firmy: planowaniu, produkcji, sprzedaży, marketingu, zarządzaniu (dopasowujemy ćwiczenia i konkretne przykłady do specyfiki obszaru zarządzania np. zarządzanie w sprzedaży różni się w wielu obszarach od zarządzania w sferze produkcji.

Program szkolenia

  1. Czasy 4.0 czyli jak zmieniają się oczekiwania i możliwości pracowników?
  2. Jaka wiedza z zakresu nauro nauk potrzebna jest współczesnym Menedżerom – Liderom?
  3. Wyzwania w zarządzaniu międzypokoleniowym X,Y,Z.
  4. Znaczenie inteligencji emocjonalnej w zarządzaniu.
  5. Zastosowanie badań psychometrycznych w zarządzaniu.
  6. Pięć (5) strategicznych obszarów zarządzania w oparciu o System Edukacji Menedżerskiej ZEBRA®;

I) ZARZĄDZANIE, prowadzenie rozmów o celach i KPI, motywowanie pracowników, delegowanie i monitorowanie zadań, stawianie granic – linia interwencji, udzielanie informacji zwrotnych -budowanie kultury feedbacku…

II) EDUKACJA, autodiagnoza w pracy Menedżera, prowadzenie zebrań z elementami mini szkoleń, prowadzenie sesji coachingowych i coaching partnerski, mentoring…

III) BIZNES, odważne stosowanie narzędzi analitycznych w biznesie, VUCA, SWOT, ZEBRA, BAFeT…

IV) REKRUTACJA, prowadzenie rozmów rekrutacyjnych, elementy assessment center, onboarding i employer branding…

V) ADMINISTRACJA, ABC Menedżera w roli skutecznego administratora zadań, od IT do AI.

Forma zajęć
Szkolenie oprócz teorii uzupełnione jest ćwiczeniami i przykładami ułatwiającymi zrozumienie materiału. 

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych, materiały do ćwiczeń, dyplom udziału w szkoleniu, materiały biurowe. Dla szkoleń w formule zdalnej, materiały szkoleniowe są w wersji elektronicznej.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie  praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Brak wymagań

Grupa: od 8 do 16 osób
Czas trwania: 2 dni / 16 h
Dokładny czas trwania uzależniony jest od zawartości merytorycznej Akademii Zarządzania. Wersja 2 dniowa to przegląd wszystkich najważniejszych kompetencji współczesnych Menedżerów – Liderów i przećwiczenie 2-3 konkretnych kompetencji.