Szkolenie Architektura informacji – zarządzanie informacją w projekcie

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektów informatycznych – managerów projektów, członków zespołów projektowych, przedstawicieli świata biznesu.

Szkolenie ma formę intensywnych warsztatów, podczas których omówione zostaną zasady tworzenia i organizowania informacji. Program szkolenia obejmuje: identyfikację interesariuszy informacji i określenie ich potrzeb informacyjnych, wskazanie odpowiednich artefaktów projektowych oraz ich zawartości, zarządzanie zależnościami pomiędzy różnymi typami informacją (na przykład, powiązania pomiędzy analityczną a produktami prac wytwarzanymi w procesie testowania czy developmentu). Dodatkowo, podczas szkolenia omówimy czynniki wpływające na architekturę informacji oraz przećwiczymy tworzenie prostego repozytorium projektowego. Uczestnik pozna kluczowe zasady komunikacji i współpracy w zespole, przekładające się na skuteczne zarządzanie informacją.

Cel szkolenia
Dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy dotyczącej tworzenia i utrzymywania architektury informacji w projekcie.

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • Rozumieli kluczowe zasady tworzenia architektury informacji i zarządzania informacją.
 • Rozumieli czynniki wpływają na sposób zarządzania informacją.
 • Znali i rozumieli elementy składające się na architekturę informacji.
 • Potrafili zaprojektować właściwą architekturę informacji w swoim projekcie.

Adresaci szkolenia
Szkolenie jest ukierunkowane na wszystkie osoby pragnące pozyskać umiejętności w zakresie zarządzania informacją w projektach informatycznych. W szczególności szkolenie kierujemy do:

 • Analityków systemowych i biznesowych, właścicieli produktu, właścicieli biznesowych.
 • Inżynierów oprogramowania i systemów.
 • Osób planujących rozwój kariery zawodowej w kierunku IT.
 • Testerów, QA, osób odpowiedzialnych za zapewnienie jakości systemów informatycznych i oprogramowania.
 • Menadżerów, liderów zespołów projektowych i konsultantów IT.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
  • Informacja i zarządzanie informacją
  • Architektura informacji
  • Rola komunikacji w zarządzaniu informacją
 2. Identyfikacja informacji w projekcie
  • Specyfika i kontekst projektu a informacja
  • Analiza interesariuszy i ich potrzeb informacyjnych
  • Analiza ryzyka związanego z informacją
 3. Tworzenie architektury informacji
  • Identyfikacja produktów prac
  • Określenie wymaganej zawartości produktów prac
  • Zależności i ograniczenia
  • Budowa repozytorium informacji
 4. Wdrożenie architektury informacji
  • Pilotaż jako metoda testowania nowego podejścia
  • Ulepszanie podejścia – rola feedbacku i lessons learned
  • Standaryzacja – skalowanie podejścia na całą organizację
 5. Podsumowanie
  • Podsumowanie warsztatów
  • Dobre praktyki i kluczowe elementy architektury informacji

Forma zajęć
Szkolenie oprócz teorii uzupełnione jest ćwiczeniami i przykładami ułatwiającymi zrozumienie materiału.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych, dyplom udziału w szkoleniu, materiały biurowe. Dla szkoleń w formule zdalnej, wszystkie materiały szkoleniowe są w wersji elektronicznej.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie  praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Szkolenie prowadzone jest przez eksperta z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży IT i szeroką wiedzą w zakresie procesów IT, dodatkowo od lat pełniącego wiodącą funkcję w strukturach organizacji IREB oraz wspierającego inne stowarzyszenia i organizacje branżowe. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Podstawowa znajomość cyklu życia produktu informatycznego. Znajomość nomenklatury stosowanej w wytwarzaniu oprogramowania i realizacji projektów informatycznych. Rekomendowane doświadczenie w przynajmniej 1 projekcie informatycznym.

Grupa: od 5 do 10 osób
Czas trwania: 2 dni / 16 h