Szkolenie BCS Stakeholder Engagement

Szkolenie to 3- dniowe, intensywne zajęcia umożliwiające uczestnikowi nabycie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania zaangażowaniem interesariuszy. Program szkolenia obejmuje metody klasyfikacji interesariuszy, skutecznej komunikacji i budowania relacji, omówimy podstawowe techniki budowania zaangażowania interesariuszy w prace projektowe. Poruszymy ważną tematykę oczekiwań i zarządzania oczekiwaniami oraz techniki rozwiązywania konfliktów. Uczestnicy dowiedzą się, jakie są symptomy braku zaangażowania, potencjalnych konfliktów i niespełnionych oczekiwań –co umożliwi podjęcie odpowiednich kroków zmierzających do tego, by problemy te właściwie rozwiązać.

Program szkolenia oparto na programie BCS Professional Certificate in Stakeholder – uzupełnionym o aspekty praktyczne i wnioski z kilkunastoletniego doświadczenia w branży IT trenera.

Certyfikat BCS Professional Certificate in Stakeholder Engagement ocenia wiedzę i zrozumienie kluczowych zasad i technik stosowanych w pracy z interesariuszami. Szczególny nacisk w tym programie położony jest na zastosowanie tych zasad i technik przez analityków biznesowych podczas pracy z interesariuszami w projektach zmian biznesowych.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego BCS Professional Certificate in Stakeholder Engagement.

Zasady egzaminu:

Egzamin trwa 90 minut. Składa się on z 40 pytań wielokrotnego wyboru.

 • Egzamin jest zamknięty, tzn. nie można używać żadnych materiałów.
 • Aby zdać, należy uzyskać 26/40 (65%) punktów.
 • Jeśli egzamin odbywa się w języku, który nie jest językiem ojczystym / urzędowym kandydata, kandydatowi przysługuje 25% dodatkowego czasu.
 • Jeśli egzamin odbywa się w języku, który nie jest językiem ojczystym / urzędowym kandydata, ma on prawo do korzystania z własnego papierowego słownika językowego (którego celem jest tłumaczenie między językiem egzaminu a innym językiem narodowym) podczas egzaminu.

Cel szkolenia
Dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy dotyczącej pracy z interesariuszami w projektach IT i ogólnie projektach zmian.

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • Rozumieli kluczowe pojęcia i koncepcje stosowane w zarządzaniu relacjami z interesariuszami.
 • Znali i rozumieli czynności i zasady pracy z interesariuszami.
 • Potrafili zaplanować proces zarządzania zaangażowaniem interesariuszy w swoim projekcie.

Adresaci szkolenia
Szkolenie jest odpowiednie dla każdego, kto chce zrozumieć kluczowe koncepcje i techniki wymagane do skutecznej pracy z interesariuszami – w szczególności analityków biznesowych i kierowników projektów.

Program szkolenia

 1. Interesariusze
 • 1.1 Rodzaje interesariuszy
 • 1.2 Analiza i priorytetyzacja interesariuszy
 • 1.3 Planowanie i monitorowanie interesariuszy
 • 1.4 Perspektywy interesariuszy
 1. Komunikacja
 • 2.1 Proces komunikacji
 • 2.2 Bariery w komunikacji: semantyczne, fizyczne, psychologiczne
 • 2.3 Aktywne słuchanie
 • 2.4 Zachowania związane ze słuchaniem
 1. Praca z grupami interesariuszy
 • 3.1 Proces rozwoju grupy
 • 3.2 Style uczenia się: aktywista, pragmatyk, refleksyjny, teoretyk
 1. Warsztaty facylitowane
 • 4.1 Korzyści z warsztatów facylitowanych
 • 4.2 Role w warsztatach facylitowanych
 • 4.3 Etapy warsztatów facylitowanych
 • 4.4 Planowanie warsztatów facylitowanych
 • 4.5 Prowadzenie warsztatów facylitowanych
 • 4.6 Techniki facylitacji: elicytacja i wizualizacja
 1. Budowanie relacji
 • 5.1 Natura „relacji
 • 5.2 Elementy komunikacji według Mehrabiana
 • 5.3 Techniki tworzenia i podtrzymywania relacji
 • 5.4 Budowanie relacji przy użyciu lustra, dopasowania, tempa
 1. Kreatywne rozwiązywanie problemów (10%, K4)
 • 6.1 Proces kreatywnego rozwiązywania problemów
 • 6.2 Bariery dla kreatywności
 • 6.3 Techniki generowania pomysłów
 • 6.4 Zarządzanie procesem kreatywnego myślenia przy użyciu Sześciu Kapeluszy de Bono
 1. Zarządzanie oczekiwaniami (10%, K4)
 • 7.1 Kategorie oczekiwań
 • 7.2 Źródła oczekiwań: kontrolowani i niekontrolowani twórcy oczekiwań
 • 7.3 Proces zarządzania oczekiwaniami
 1. Negocjacje z interesariuszami (15%, K4)
 • 8.1 Negocjacje oparte na zasadach
 • 8.2 BATNA
 • 8.3 Negocjacje integracyjne i rozdzielające
 1. Zarządzanie konfliktem (10%, K4)
 • 9.1 Źródła konfliktów
 • 9.2 Opcje rozwiązywania konfliktów
 • 9.3 Narzędzie MODE konfliktu Thomasa-Kilmanna

Forma zajęć
Szkolenie oprócz teorii uzupełnione jest ćwiczeniami i przykładami ułatwiającymi zrozumienie materiału.

Materiały szkoleniowe
Wydruk materiałów szkoleniowych, dyplom udziału w szkoleniu, materiały biurowe. Dla szkoleń w formule zdalnej, wszystkie materiały szkoleniowe są w wersji elektronicznej.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie  praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Szkolenie prowadzone jest przez eksperta z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży IT i szeroką wiedzą w zakresie procesów IT, dodatkowo od lat pełniącego wiodącą funkcję w strukturach organizacji IREB oraz wspierającego inne stowarzyszenia i organizacje branżowe. Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Warunki uczestnictwa
Znajomość nomenklatury stosowanej w wytwarzaniu oprogramowania i realizacji projektów informatycznych. Rekomendowane doświadczenie w przynajmniej w 1 projekcie informatycznym.

Grupa: od 5 do 10 osób
Czas trwania: 3 dni / 24 h